Zespół Szkół w Lipkach Wielkich

Szkoła Podstawowa
im. gen. Zygmunta Berlinga

Gimnazjum nr 2

 

 

 

70 LAT SZKOŁY
W LIPKACH WIELKICH

 

 

 

1945-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lipki Wielkie 2015


 

 

Od Redakcji

 

,,Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina.’’

 

70 rocznica powstania Szkoły w Lipkach Wielkich to doniosłe wydarzenie dla wszystkich osób związanych z tą placówką oświatową i doskonała okazja do podsumowań. Ta publikacja jest kontynuacją monografii stworzonej 10 lat temu z okazji poprzedniego jubileuszu. Jest to także forma odświeżenia wspomnień oraz przywołania ważnych wydarzeń z życia szkoły.

 

Co roku mury szkoły opuszczają kolejne pokolenia absolwentów, a historia zapisuje nowe karty w kronice szkolnej. Świat się zmienia, ale szkoła niezmiennie trwa, tętni życiem, rozwija się, Szkoła to my wszyscy – uczniowie, absolwenci, nauczyciele, pracownicy. To my tworzymy jej dzieje.

 

Składamy serdeczne podziękowania emerytowanym Nauczycielkom oraz Absolwentkom, które zdecydowały się podzielić swoimi wspomnieniami i refleksjami – Pani Marii Studniarz, Pani Grażynie Piechockiej, Pani Grażynie Żurawskiej, Pani Elżbiecie Pasiciel – Liszce, Pani Natalii Ślizowskiej oraz Pani Marcie Szczepaniak.

 

Przepraszamy za ewentualne niedopatrzenia i usterki, których się pewnie nie udało ustrzec.

 

Pragniemy podziękować także wszystkim osobom, instytucjom i firmom, które udzieliły nam swojego wsparcia zarówno w tworzeniu tej publikacji, jak i organizacji obchodów 70 - lecia szkoły. Dzięki Państwa pomocy i życzliwości możliwe stało się wydanie monografii, a także stworzenie uroczystej oprawy jubileuszu.

 

Zespół Redakcyjny

 

 

 

DRODZY ABSOLWENCI!

 

SZANOWNI NAUCZYCIELE!

 

Witam Was wszystkich w Waszej ukochanej szkole – w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich. Spędziliście tutaj najpiękniejsze lata swojego życia i zawsze chętnie tutaj wracacie. Witajcie więc w domu!

 

70 lat temu, 9 sierpnia 1945 r. szkoła zaczęła funkcjonować. Pierwszym kierownikiem placówki, powołanym przez Tymczasowego Organizatora Szkół w Gorzowie, był Paweł Sadecki. I tak do dnia dzisiejszego, przez 70 lat tłustych i chudych, szkoła w Lipkach Wielkich trwa i pomimo różnych zawirowań, rozwija się i promienieje w środowisku lokalnym.

 

Lata minione nastrajają do wspomnień, refleksji i wniosków na przyszłość. To Wy - Absolwenci, Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi, tworzycie historię tej szkoły. Jesteście tego żywym przykładem! Wasze charaktery oraz wiedzę wzbogacali ludzie wybitni, zawsze zaliczający się do elity lokalnej i nie tylko lipkowskiej inteligencji.

 

O tych nauczycielach krążą legendy, które wciąż opowiadają absolwenci. Wspaniałe sukcesy, osiągnięcia w dziedzinach, które przekazywali, były i są drogowskazem
do osiągnięcia celów życiowych, które sobie zaplanowaliście.

 

Szkoła przechodziła różne wzniosłe wydarzenia. Długo by o nich opowiadać, bo 70 lat zawsze będzie owocowało w wielki dorobek.

 

Dzisiaj szkoła mieści się w pięknym, nowym budynku i jest wizytówką dla całej północnej części województwa lubuskiego. Pięknie wyposażona, ze wspaniałą halą sportową, klasami z tablicami interaktywnymi, pracowniami komputerowymi, stwarza doskonałe warunki do rozwoju uczniów.

 

Zespół Szkół w Lipkach Wielkich składa się ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wszystkich uczniów uczęszczających do szkoły jest 222. W szkole podstawowej w 8 oddziałach uczy się 133 uczniów; w gimnazjum w 5 oddziałach - 89 uczniów. Uczniowie we wszystkich klasach, począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej do ostatniej w gimnazjum, uczą się dwóch języków obcych.

 

Szkoła wychodzi ze swoją ofertą do środowiska lokalnego. W tradycję weszły takie wydarzenia jak: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski, w którym biorą udział uczniowie ze szkół z czterech powiatów, Festiwal Piosenki, Festiwal Tańca Nowoczesnego. Nawiązaliśmy również kontakty z Gimnazjum z Bad Freienwalde, na zasadzie wymiany młodzieży.

 

Podnosimy wyniki nauczania. Jest to proces, który jeszcze potrwa. Ale jesteśmy zdeterminowani, ponieważ zależy nam bardzo na tym, żeby o szkole mówiono w samych superlatywach.

 

MOI   DRODZY !

 

Cieszę się, że pamiętacie o szkole, o ludziach, z którymi się tutaj zetknęliście. Jak widzicie, szkoła kwitnie. Jest piękna. W zeszłym roku reaktywowaliśmy piękną ścieżkę dydaktyczną. To wszystko robimy dla naszych dzieci, dla naszych uczniów, bo wiemy, że za kilka czy kilkanaście lat dołączą oni do Was, do grona absolwentów i tak jak Wy dzisiaj, będą wspominać, jak sympatycznie było w szkole.

 

Ferdynand Sańko

Dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich

 


KALENDARIUM 70 - LECIA SZKOŁY
W LIPKACH WIELKICH

 

3.09.1945 r.       - pierwsza inauguracja roku szkolnego 1945/46 w Publicznej Szkole Powszechnej w Lipkach Wielkich;

7.10.1945 r.       - pierwsze Święto Polskiej Szkoły;

18.11.1946 r.     - rozpoczęcie na terenie szkoły działalności kina objazdowego;

1947/1948          - kursy wieczorowe dla młodzieży z zakresu nauk ogólnokształcących i rolniczych;

26.02.1959 r.     - wylosowanie przez uczniów roweru w konkursie oszczędzania i jego sprzedaż oraz złożenie uzyskanych pieniędzy na szkolną książeczkę PKO;

1961/1962          - przebudowa starego budynku szkolnego;

1961/1962          - zakup telewizora;

1966/1967          - reforma szkolnictwa - pierwsi absolwenci klasy VIII;

1966/1967          - propozycja władz powiatowych dotycząca budowy szkoły w czynie społecznym;

1.12.1969 r.       - rozpoczęcie akcji dożywiania uczniów;

1972 r.               - ogrodzenie dwóch budynków szkolnych siatką metalową;

1973/1974          - powołanie Zbiorczej Szkoły Gminnej w Lipkach Wielkich;

1978/1979          - wprowadzenie nazwy szkoły: Zbiorcza Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich;

13.10.1984 r.     - nadanie szkole imienia gen. Zygmunta Berlinga i wręczenie sztandaru; wprowadzenie nowej nazwy szkoły: Szkoła Podstawowa im. gen. Zygmunta Berlinga w Lipkach Wielkich;

28.11.1991 r.     - objęcie prowadzenia szkoły przez Zarząd Gminy w Santoku;

10.06.1996 r.     - wizyta JE ks. Biskupa Adama Dyczkowskiego;

1997 r.               - uruchomienie pierwszej pracowni komputerowej;

maj 1999 r.        - ukazanie się pierwszego numeru gazetki szkolnej „AGRAFKA”;

1999/2000          - reforma edukacji; powołanie Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej im. gen. Zygmunta Berlinga w Lipkach Wielkich i Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich;

1.10.1999 r.       - otrzymanie „gimbusa” z Ministerstwa Edukacji Narodowej;

23.10.1999 r.     - spotkanie absolwentów z 1974 r.;

22.03.2000 r.     - uroczyste zapalenie znicza gazowego przy nowo budowanej szkole w Lipkach Wielkich;

1.09.2000 r.       - OTWARCIE NOWEJ SZKOŁY; Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w nowym budynku szkolnym;

8.04.2002 r.       - wizyta duszpasterska JE ks. Biskupa Pawła Sochy;

4.09.2002 r.       - otwarcie ścieżki dydaktycznej im. Włodzimierza Korsaka pt. „Leśnictwo i łowiectwo w puszczach Gminy Santok”;

19.02.2002 r.     - oddanie do użytku stołówki szkolnej;

28.11.2003 r.     - uroczyste otwarcie hali sportowej;

15.10. 2005 r.    - obchody jubileuszu 60 – lecia Szkoły.

01.09.2007 r.     - wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków;

 

28.02.2008 r.     - finał projektu edukacyjnego w ramach funduszy UE pt. „ Młody przedsiębiorca na wsi”;

27.11.2010 r.     - I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski;

11.06.2011 r.     - I Piknik Rodzinny;

09.11.2012 r.     - wizyta duszpasterska Jego Ekscelencji Biskupa Adama Dyczkowskiego;

01.09.2013 r.     - powołanie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół pana Ferdynanda Sańko;

28.09.2013 r.     - finał projektu pt. „ Nie od razu Polskę zbudowano”;

                           - wydanie publikacji stworzonej przez uczniów gimnazjum;

11.2013 r.          - powstanie zespołu tanecznego „ Ferwor”;

28.05.2014 r.     - I Festiwal Piosenki;

25.10.2014 r.     - I Festiwal Zespołów Tanecznych;

23.01.2015 r.     - I Międzyszkolny Festiwal Kolęd;

09.04.2015 r.     - reaktywacja ścieżki dydaktycznej im. Włodzimierza Korsaka pt. „ Leśnictwo i łowiectwo w puszczach Gminy Santok”;

10.10.2015 r.     - obchody jubileuszu 70 lecia szkoły.

 


Grono emerytów w czasie Święta Edukacji Narodowej –2013 r.

Zespół projektu „Nie od razu Polskę zbudowano” – 2013 r.

 

Absolwenci Gimnazjum – 2015 r.

Wycieczka nauczycieli i pracowników do Warszawy – 2015 r.

 


WSPOMNIENIA

 

Lubiłam chodzić do szkoły…

 

Wspomnienia Elżbiety Pasiciel – Liszki, absolwentki Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, córki pana Tadeusza Pasiciela; obecnie - nauczycielki języka angielskiego.

 

Kiedy myślę szkoła podstawowa…, natychmiast widzę swoją klasę, której listę w porządku alfabetycznym potrafiłam wymienić jeszcze kilka lat temu. Listę na pewno otwierał Banasiak Stanisław, a zamykał Wowczko Jan.  Przed oczami pojawia się zdjęcie naszej klasy, ustawionej parami przed progiem tak zwanej małej szkoły. Wszystkie dzieci w czarnych błyszczących fartuszkach z białymi kołnierzykami, na ramieniu widoczna tarcza szkolna z numerem 56. Tak, to była Szkoła Podstawowa nr 56 w Lipkach Wielkich. 

 

Bardzo dobrze pamiętam naszą wychowawczynię p. Marię Obszańską, której piwne oczy wciąż widzę, a Jej ciepły głos pobrzmiewa w moich uszach. Nasza Pani…Chyba niezbyt długo pracowała z nami, bo o ile dobrze pamiętam wyjechała do Jugosławii, gdyż wyszła za mąż i zmieniła nazwisko na Vlajnić. Śmieszne, ale właśnie to pamiętam.

 

Lubiłam chodzić do szkoły. Bardziej pamiętam szczegóły takie jak zabawy na boisku, gry w klasy na głęboko wydrążonych w ziemi konturach klas, kolorowe szkiełka
z potłuczonych kafli, które były niezbędne do gry, trąbienie pociągu przejeżdżającego nieopodal po nasypie. Wtedy wszystkie dzieci patrzyły w stronę pociągu i machały do podróżnych. Małe postaci w oknach pociągu również machały do nas. Pamiętam uroczyste apele na boisku rozpoczynające i kończące rok szkolny. Na parterze w małej szkole były dwie klasy, a po schodach wchodziło się do biblioteki, w której wypożyczała książki bardzo sympatyczna p. Maria Rydzyk. Po drugiej stronie małej szkoły było wejście do pracowni technicznej i jeszcze jednej klasy. Stare stoły z imadłami i ciężkie stołki utkwiły mi w pamięci.  W klasach w dwóch rzędach ustawione były ławki z wyżłobieniami na pióra oraz miejsca na kałamarze z atramentem. Bibuła cała w kleksach znajdowała się w każdym zeszycie. Ławki były koloru zielonego. Choć często odnawiane, nosiły ślady utalentowanych uczniów, rzeźbiących nożyczkami czy cyrklem, niezauważonych przez nauczyciela. Toalety były na dworze - to były czasy…

 

      Inny obrazek. Świetlica i grająca na mandolinie pani ze starannie pomalowanymi paznokciami w kształcie migdałów- Stanisława Dymidziuk. Chyba to p. Dymidziuk prowadziła harcerstwo w szkole. Inna postać to p. Halina Głos - wychowawczyni mojej siostry, ale jednocześnie pani od muzyki i języka rosyjskiego. Pamiętam jej dźwięczny głos, piosenki, które później śpiewaliśmy na różnego rodzaju akademiach w sali na wielkiej scenie w centrum wsi. Nigdy nie zapomnę swojego występu, kiedy to miałam zaprezentować krótki wiersz „Dwa pługi’’. Niestety, po przedstawieniu tytułu, zupełnie zapomniałam, co było dalej. 

 

Z dużej szkoły pamiętam skrzypiące, bardzo już zużyte schody prowadzące do gabinetów na piętrze oraz do sklepiku, gdzie można było kupić dropsy, lizaki czy też brakujący właśnie zeszyt bądź ołówek. Pamiętam piece w klasach i ich przyjemne ciepło w mroźne, zimowe dni. Pamiętam grono nauczycielskie, a wśród nich mojego tatę, który, od kiedy pamiętam, pracował w naszej szkole.

 

Cieszę się, że osiem lat spędziłam właśnie w tej szkole. Jakże przyjemnie spotkać po latach swoich nauczycieli (szkoda, że jest ich coraz mniej) czy kolegów z klasy- Halinkę Bielicką, Piotrka Woźniaka (Pisia) czy Irka Mandziuka, który poprosił mnie o tych kilka słów. Mam nadzieję, że nawet jeśli szkoła w mojej pamięci została nieco zniekształcona, to ci, którzy chodzili do niej pod koniec lat sześćdziesiątych i na początku siedemdziesiątych, odnajdą w moim tekście miejsca i osoby, tak samo bliskie im jak mnie.

 

 Elżbieta Pasiciel-Liszka

 

 

Z nutą refleksji i szczyptą wzruszenia…

 

Wspomnienia pani Grażyny Piechockiej – emerytowanej nauczycielki przyrody Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich

 

Aż trudno uwierzyć, że w tym roku upływa 70 lat funkcjonowania Szkoły w Lipkach Wielkich- placówki, która jednocześnie przez ćwierć wieku była moim miejscem pracy
i zawodowego rozwoju. Uważam za niezwykły przywilej móc dzielić się wspomnieniami, do których sięgam pamięcią z perspektywy jedenastoletniej emerytki o zacięciu nauczycielskim…

 

Przyjechaliśmy z mężem z Poznania do miejsca, gdzie nikogo nie znaliśmy. Rozpoczęłam pracę w Zbiorczej Szkole Podstawowej (taka była ówczesna nazwa SP) w 1978 roku
- wówczas dyrektorem był pan Zbigniew Kleinrok. Zostałam bardzo miło i serdecznie przyjęta w poczet grona nauczycielskiego.

 

Pamiętam, że zajęcia szkolne odbywały się w dwóch budynkach przy ulicy Szosowej. Najczęściej miałam lekcje w głównym obiekcie, ale zdarzało się też i tak, że trzeba było przechodzić na drugą stronę ulicy, by zająć się dziećmi w zastępstwie za koleżankę lub kolegę. Trudne warunki lokalowe nie były przeszkodą w realizacji zajęć, mimo że
w klasach znajdowały się piece kaflowe, a zimą nie można było zdjąć kurtek ani czapek i rękawic, bo było tak zimno. Na zmianę z dziećmi przytulaliśmy się do ciepłych kafli,
aby rozgrzać się. Dzisiaj dzieci i młodzież mają naprawdę komfortowe warunki, a wtedy uczniowie nie mogli korzystać z żadnej sali sportowej, natomiast apele odbywały się
na szkolnym boisku. Poza tym toalety znajdowały się na dworze. To jednak nie stanowiło jakiegokolwiek problemu, aby nie uczestniczyć w pełni w życiu Szkoły – wręcz przeciwnie: te doświadczenia hartowały nas i naszych podopiecznych.

 

W ciągu 25 lat powierzano mi różne obowiązki. Byłam wychowawczynią w klasach IV-VIII. Uczyłam biologii, geografii, historii, języka polskiego w klasie IV. Prowadziłam również samorząd szkolny i drużynę zuchów. W ostatnich latach pracy podjęłam się także zadań pedagoga szkolnego.

 

Z najwcześniejszego okresu pracy najbardziej przypominam sobie moją pierwszą lekcję języka polskiego, którą miałam poprowadzić w klasie IV. Jeszcze nie zdążyłam otworzyć ust do tylu par oczu zwróconych w moją stronę, a już świat zawirował, emocje wzięły górę. Chciałam coś powiedzieć, ale nie mogłam wypuścić powietrza. Dopiero pytania uczniów spowodowały, że odetchnęłam z ulgą… Chciałabym w tym miejscu wspomnieć osobę pana Tadeusza Pasiciela – nauczyciela matematyki, fizyki i pracy-techniki, który był dla mnie wtedy ogromnym wsparciem. Z wielką życzliwością, cierpliwością i dobrym słowem umiał zachęcić, zmotywować, pomóc. I choć nie ma go już wśród grona emerytowanych nauczycieli, zawsze pozostanie w mojej pamięci…

 

Z czasem zaaklimatyzowałam się w Szkole i środowisku lokalnym. Niewątpliwie miały na to wpływ różne przedsięwzięcia organizowane w ramach działalności placówki szkolnej. Wykopki, sadzenie lasu, dokarmianie zwierząt, sprzątanie najbliższej okolicy, wycieczki – wspólne przebywanie poza Szkołą pomagało poznać dzieci i młodzież z zupełnie innej strony. Do dziś mam również sentyment do kawy zbożowej z mlekiem, która była przywożona podczas wykopków na pole w termosach wraz z pojemnikami pełnymi bułek z masłem. Jak to wszystko smakowało podczas przerw śniadaniowych w chłodne październikowe przedpołudnia, po ciężkiej fizycznej pracy! A zarobione pieniądze były przeznaczone na szkolne imprezy. Ileż satysfakcji z poczucia współudziału w organizowanych uroczystościach sfinansowanych z uczniowskiej pracy!

 

Utkwiły mi też w pamięci dwie daty: 1 września 2000 r. – kiedy odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego w nowym budynku przy ulicy Nowej i 28 listopada 2003 r.
– gdy miało miejsce uroczyste otwarcie hali sportowej. Szkoła w Lipkach stała się placówką edukacyjną na miarę XXI wieku. Warunki pracy zmieniły się diametralnie: jasne, przestronne klasy, wyposażone w nowoczesne pomoce, trawiaste boisko i sala gimnastyczna z widownią i całym zapleczem sportowym. I chociaż niedługo pracowałam w nowym budynku Szkoły – odwiedzam to miejsce dość regularnie ze względu na zaproszenia związane z różnymi uroczystościami szkolnymi. Jestem wdzięczna za to, że pamięta się o emerytowanym gronie pedagogicznym i chciałabym w związku z tym gorąco podziękować za tę pamięć.

 

Wracając myślami do minionych lat, najchętniej przywołuję w pamięci pracę w starej Szkole. Tam zostawiłam najlepsze lata mojej młodości, tam był początek mojej drogi zawodowej, a teraz właśnie tam odbywają się spotkania absolwentów, na które emerytowane grono pedagogiczne jest zapraszane. To są najbardziej wzruszające chwile, gdy oglądamy zdjęcia, kroniki, dzienniki – przywołujemy zabawne sytuacje, przytaczamy anegdoty, opowiadamy historie… i patrzymy na naszych byłych uczniów, którzy już dawno pozakładali rodziny, często są już nawet dziadkami, a i tak chętnie wracają do naszych wspólnych szkolnych wspomnień. Myślę, że to jest najcenniejszy plon z ziarna, które wraz z innymi nauczycielami udało się zasiać…

 

                                                              Grażyna Piechocka

 

 

Codziennie do pracy szłam pełna zapału, ponieważ kochałam dzieci…

 

Wspomnienia Pani Marii Studniarz – emerytowanej nauczycielki geografii Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich

 

Pracę w tej szkole podjęłam 1 marca 1960 roku. Przedtem pracowałam w Domu Wczasów Dziecięcych - obecnie mieści się tam Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Placówka ta została zlikwidowana ze względu na zły stan techniczny budynku. Dlatego przeszłam do szkoły podstawowej.

 

Kierownikiem szkoły była pani Kazimiera Daniszewska. Przyjęła mnie bardzo serdecznie, ponieważ był to środek roku szkolnego, a przedmioty były rozdzielone między pracujących nauczycieli. Trzeba było dać mi etat. Dostałam do nauczania różne przedmioty. Najbardziej pamiętam język rosyjski, z którym miałam wiele trudności. Nauczyciel, który uczył wcześniej tego przedmiotu przerobił cały materiał, a ja musiałam powtarzać od początku. Był to dla mnie bardzo trudny okres.

 

Otrzymałam wychowawstwo klasy VI. Na zakończenie roku szkolnego uczniowie tej klasy wraz z rodzicami przygotowali miłą niespodziankę. Po uroczystym apelu i rozdaniu świadectw, zaprosili mnie do klasy, gdzie był przygotowany wspaniały tort. Wspólnie z młodzieżą fetowaliśmy zakończenie roku szkolnego. Do dzisiaj wspominam ten dzień bardzo miło.

 

Od nowego roku szkolnego otrzymałam moją ulubioną geografię, zgodnie z moim wykształceniem, której uczyłam od klasy IV do VIII aż do przejścia na emeryturę. Oprócz geografii uczyłam różnych przedmiotów, a właściwie wszystkich z wyjątkiem chemii. Taka była konieczność, ponieważ samej geografii nie wystarczało na pełny etat (26 godzin). Później uczyłam w klasach młodszych plus oczywiście – geografii.

 

Warunki lokalowe były trudne, lecz praca z dziećmi dawała mi satysfakcję i zadowolenie. Codziennie do pracy szłam pełna zapału, ponieważ kochałam dzieci i szanowałam ich godność osobistą. Każdą porażkę ucznia przeżywałam boleśnie. Wspólnie zastanawialiśmy się, jak wybrnąć z trudnej sytuacji. Zostawałam po lekcjach z uczniami mającymi trudności, aby pomóc im w pokonywaniu trudności i uzyskaniu lepszych ocen.

 

Praca z dziećmi jest trudna, ale dawała mi wiele satysfakcji. Często wspominam piękne chwile spędzone z młodzieżą szkolną.

 

Mam już 83 lata i wielu rzeczy już nie pamiętam…

 

Maria Studniarz

 

 

 

 

Jeszcze raz wybrałabym ten zawód…

 

Wspomnienia Pani Grażyny Żurawskiej – emerytowanego pedagoga szkolnego w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich

 

To miała być tylko krótka przygoda, 2-3 lata, a ja przepracowałam w szkole 25 lat. Pracę rozpoczęłam w szkole w Lipkach Wielkich 01.09.1983 r. razem z panem Ireneuszem Mandziukiem i panem Mariuszem Śpiewankiem. Nie miałam wykształcenia pedagogicznego. Przed rozpoczęciem pracy rozpoczęłam krótki kurs pedagogiczny w wymiarze 42 godzin, by móc później uczestniczyć w kursie dającym kwalifikacje pedagogiczne. Do tej pracy gorąco namawiała mnie pani Stanisława Dymidziuk, po której przejęłam świetlicę szkolną.

 

Na Radzie Pedagogicznej przydzielono mi 26 godzin świetlicy. Świetlica szkolna mieściła się na parterze głównego budynku przy ul. Szosowej 60, obok pokoju nauczycielskiego i kuchni. Świetlicę stanowiły dwa małe pokoiki. Kiepsko było z wyposażeniem w pomoce naukowe. Było trochę gier stolikowych, ale niekompletnych, jakieś klocki. Z artykułów biurowych - kilkanaście sztuk kredek, farby zwykłe i plakatowe (częściowo zużyte). W pierwszym pomieszczeniu stał stary telewizor ze stabilizatorem, który później został wymieniony na nowy. Pierwszy zakup stanowiły gry stolikowe, zabawki i artykuły papiernicze. Już było lepiej, wzbogaciła się baza do pracy. Pamiętam, kiedy w świetlicy pojawiło się wideo i komputer Commodore 64. Ach, co się wtedy działo! Były tłumy, zaklepywanie kolejek do komputera. Byli też tacy uczniowie, którzy czekali na otwarcie szkoły i zajmowali sobie kolejkę przed świetlicą, by pograć na komputerze. W okresie ferii zimowych organizowałam dla uczniów wyjazdy do teatru do Gorzowa Wlkp. Chętnych nie brakowało.

W kolejnym roku pracy zostałam opiekunem spółdzielni uczniowskiej (po p. Helenie Szlancie). Sklepik - a właściwie malutki kącik, zabudowany pod schodami, prowadzili chętni uczniowie. W sklepach brakowało słodyczy (okres kryzysu). Mnie udało się pozyskać dobrych i tanich hurtowników. W sklepiku zawsze było dużo towaru - słodycze, napoje, artykuły biurowe. Na przerwach tworzyły się kolejki. Towar znikał jak świeże bułeczki. Opiekunem spółdzielni byłam do 2008r.

 

 Wielkim wyzwaniem było dla mnie wychowawstwo w klasie V - najliczniejszej klasie, bardzo zróżnicowanej. Oprócz wychowawstwa i przyrody (za panią Grażynę Piechocką - urlop zdrowotny) otrzymałam jeszcze w tej klasie 4 czy 5 lekcji matematyki (za pana Zbigniewa Kleinroka- też miał urlop zdrowotny). Nigdy tego nie zapomnę. Brakowało mi doświadczenia, a tu powierzono mi takie zadanie! Do białego rana nie mogłam zasnąć! Układam sobie w głowie, co powiem uczniom, czy mnie zaakceptują, czy sprostam tym zadaniom. Do dziś widzę ich duże oczy i zdziwione miny- nie spodziewali się, że to ja zastąpię ich wychowawczynię, z którą zdążyli się zżyć i do której się przyzwyczaili. Początki były trudne, ale z czasem nasze relacje zaczęły się normować. Moi wychowankowie wiedzieli, że zawsze mogą na mnie liczyć, mogą przyjść do mnie, porozmawiać o wszystkim. Ja z kolei czułam ogromną radość, że trafiłam do nich i że jestem im potrzebna. Nie zapomnę, jak razem z uczniami i ich rodzicami urządzaliśmy klasę (mały budynek szkolny od strony Jastrzębnika). Jako pierwsi w szkole mieliśmy w oknach firany i kwiaty na parapetach. Z tego okresu będę pamiętać specjalnie przygotowane spotkanie z mamami z okazji Dnia Matki i krótką część artystyczną, życzenia, małe bukieciki z kwiatów polnych i poczęstunek. Mamy miały łzy w oczach i były bardzo wzruszone. W rewanżu zorganizowały swoim pociechom Dzień Dziecka. Oranżada lała się strumieniami, na talerzach pyszne ciasta i owoce, cudowna atmosfera i wspólna zabawa. Na koniec roku szkolnego w mojej klasie było najwięcej wyróżnień. Byłam z nich dumna, wszyscy otrzymali promocję. Dla takiej chwili warto było zmagać się z różnymi trudnościami. Wychowawstwo było dla mnie wielkim przeżyciem, ale jeszcze ciężej było mi się z klasą rozstawać. Bardzo się do nich przyzwyczaiłam. Przekazałam ich pani Grażynie Piechockiej, która wróciła z urlopu zdrowotnego. Nigdy nie zerwaliśmy ze sobą kontaktów. Był to cudowny okres w moim życiu.

 

Pod koniec lat osiemdziesiątych rozpoczęłam studia zaoczne w Szczecinie. Po ukończeniu studiów przydzielono mi 5 godzin pedagoga szkolnego. Było to dla mnie kolejne nowe wyzwanie. Wtedy do mnie dotarło, że jest to praca, o jakiej marzyłam - pomaganie innym. Pomagałam nie tylko uczniom w rozwiązywaniu problemów, ale także dorosłym. Nie było to łatwe, ale nigdy nie zostawiłam sprawy na później. 01.09.2000 r. powitaliśmy rok szkolny w nowej szkole. Obiekt piękny, nowoczesny. Wokół pełno zieleni, luksusowe warunki do pracy. Ja otrzymałam gabinet pedagoga szkolnego na piętrze, obok świetlicy. Znalazło się również miejsce na sklepik uczniowski (wnęka na piętrze korytarza została zabudowana). Bez porównania lepsze warunki do prowadzenia sprzedaży i większa przestrzeń, jasne pomieszczenie. Zwiększyła się liczba hurtowników, rosły obroty. Na koniec roku szkolnego wypracowano niezły zysk.  Za zarobione pieniądze zostały zakupione książki do biblioteki szkolnej lub inne pomoce dydaktyczne. Razem z panią Małgorzatą Różańską organizowałam zbiórkę artykułów spożywczych w okresie przedświątecznym (akcja - ,,I ty możesz zostać Św. Mikołajem") z przeznaczeniem dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Aukcja udała się, było sporo darów.

 

W 2008 r. podjęłam decyzję o przejściu emeryturę. Pomyślałam, że czas ustąpić miejsca młodym. Była to decyzja najtrudniejsza. Żegnałam się z ludźmi, którym wiele zawdzięczam, którzy okazali mi wiele życzliwości, ciepła i otuchy. Wspomagali w chwilach trudnych. To dzięki pracy w szkole poznałam Karolinę i Basię - przemiłe uczennice, które wniosły w moje życie wiele radości. Niczego nie żałuję. Jeszcze raz wybrałabym ten zawód. To dzięki pracy z uczniami jestem silniejsza, odporniejsza, bardziej wrażliwa.

 

DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO!

 

Grażyna Żurawska

 

 

Szkoła ukształtowała nas na całe dalsze życie…

 

Wspomnienia pani Marty Szczepaniak - absolwentki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lipkach Wielkich oraz studiów na wydziale prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; obecnie - prawnika w kancelarii adwokackiej.

 

„Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy” – nie mniej istotne pozostają jednak i te, które już za nami. Bez nich, bowiem nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy dziś i niezaprzeczalnie to między innymi, właśnie szkoła ukształtowała nas na całe dalsze życie. W tym roku mija 20 lat od dnia, w którym, z czerwoną teczką na plecach, pierwszy raz poszłam do szkoły.   Dawno już, choć nie tak, by zapomnieć podekscytowanie i zaciekawienie towarzyszące pierwszym dniom za szkolną ławką, jeszcze w starym ceglanym budynku. Potem już nigdy ten entuzjazm nie opadł.

 

Nasza klasa, pod czujnym okiem pani Ewy Mandziuk, miała zajęcia na parterze. Mieliśmy tylko po siedem lat, a ósmoklasiści „na górze” wydawali się nam tacy dorośli. W szkolnej stołówce podawano codziennie kakao, a zamykany drewniany podest pod tablicą intrygował tym, co mógł w sobie kryć. Jak szaleni na rowerach przejeżdżaliśmy przez ogromną kałużę, która tworzyła się przed szkolnym budynkiem po każdym większym deszczu. I mieliśmy wiele szczęścia, bo nikt nigdy nie wrócił do domu mokry. Kiedy po trzech latach przenieśliśmy się do małej szkoły, przerwy upływały nam na „chodzeniu po murku”. Patrząc z perspektywy czasu, była to bardzo swoista zabawa, która polegała na przesuwaniu się wzdłuż ściany po niewielkim gzymsie, kilkanaście centymetrów nad ziemią. Ten, kto spadł, musiał wszystko zaczynać od początku, ale mieliśmy też swoich mistrzów.

 

W klasie natomiast królowała matematyka pod skrzydłami pani Haliny Mazurek. Pierwsze szkolne lata upływały, więc nie tylko na zabawie, ale również na poznawaniu świata i nieustannym zdobywaniu wiedzy. Choć, co oczywiste, silniej zapadły w pamięci pojedyncze i nic nieznaczące zdarzenia, to jednak największą wartość miało to, co każdego dnia działo się w zaciszu klasy. Zdolność zapamiętywania i zaangażowanie, jakie wtedy, dzięki pomocy wielu nauczycieli, w sobie wykształciłam, procentowały na kolejnych etapach edukacji, a dziś stanowią solidny fundament mojej pracy zawodowej.

 

Jako jeden z pierwszych roczników, mieliśmy okazję, by kontynuować naukę w nowym budynku szkoły. Oszołomieni jego wielkością i przestronnością, z zaangażowaniem braliśmy udział we wspólnym tworzeniu przestrzeni, w której dziś uczy się już niemalże następne pokolenie. Wtedy też klasę pod swoją opiekę wzięła pani Dorota Dębska, poszerzając nasze humanistyczne horyzonty. Szkoła dawała nam każdego dnia szansę na pogłębianie wiedzy i rozwijanie zainteresowań. Dziś, za energię do działania, wsparcie i za okazaną życzliwość, pozostaję Wam wszystkim, drodzy nauczyciele, niezmiernie wdzięczna.

Marta Szczepaniak

 


Wszystko, co dobre, zaczęło się właśnie tu…

 

Wspomnienia pani Natalii Ślizowskiej – absolwentki Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, a także Akademii Sztuk Pięknych oraz Politechniki w Łodzi; obecnie
– projektantki mody, uczestniczki pierwszej polskiej edycji programu PROJECT RUNWAY

 

Istnieją miejsca, do których ciągle wracamy. Takie miejsce to nie tylko dom rodzinny. Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich jest dla mnie synonimem wielu powrotów, pierwszej w życiu pracy, „wielkich dzieł plastycznych”, najpiękniejszych wspomnień i okresem kształtowania najważniejszych wartości i podstaw, które służą mi przez całe życie.

 

Zawsze, kiedy odwiedzam budynek szkoły, wita mnie widniejący we wnętrzu złoty cytat na zielonym tle: „Szkoła uczy prawdy, wychowuje dla dobra, kształtuje do tworzenia piękna”. Słowa te oprócz bycia wielką mądrością, na zawsze będą mi przypominać moją pierwszą, wielką pracę artystyczną. Malowałam ten cytat, stojąc na rusztowaniu w roku 2002, byłam wtedy nastolatką, odbywałam praktyki w czasie nauki w liceum plastycznym. Minęło trzynaście lat, a napis nadal zdobi ścianę hallu głównego. Jest to dla mnie wielki wyraz szacunku, że napis nigdy nie został zamalowany.

 

Szkoła zawsze będzie wspomnieniem także mojej pierwszej w życiu pracy na pełen etat. Dyscyplina godzin, pierwsza wypłata, własny kantorek przy bibliotece… Pracowałam tu jako stażystka znowu w zawodzie plastycznym. Z uśmiechem wspominam układanie teczek w pokoju nauczycielskim, pomimo innego charakteru pracy. Był to czas niezwykle ważny: tuż przed studiami, czas kolejnego cytatu na ścianie, tym razem w bibliotece – on również nadal tam jest, a także wstęp do naprawdę dorosłego życia.

 

Podczas wszystkich powrotów do szkoły marzyłam, by być w niej nauczycielem plastyki. Marzenie to ostatnio trochę się spełniło! Na chwilę stałam się „belfrem” na własnych warsztatach modowych dla uczniów gimnazjum. I wtedy zrozumiałam, że bycie nauczycielem jest bardzo trudne i dobrze, że zostałam projektantem.  To był mój ostatni powrót do szkoły, choć nie wierzę i nie chcę wierzyć, że nie będzie ich więcej.

 

Szkoła Podstawowa w Lipkach Wielkich miała ogromny wpływ na moje życie i na to, kim jestem.  To właśnie tutaj dostałam wiele lekcji o byciu wrażliwym (na języku polskim u Pani Doroty), tak by było to wartością, a nie wstydem. To stąd zaczerpnęłam pierwszy wzorzec o awangardowym stylu życia (od nauczyciela geografii Pana Adama). To tu pierwszy raz dostrzegłam, jak ważna jest wolność i niezależność kobieca (autorytet mojej wychowawczyni Pani Anny Łyjak). Ponadto nigdy nie zapomnę zaleconych przez Pana Batóga dziesięciu okrążeń na boisku, jako kary za buntowanie się przy ćwiczeniach na drążku.

 

„Szkoła uczy prawdy, wychowuje dla dobra i kształtuje do tworzenia piękna.” I właśnie wszystko, co dobre, zaczęło się właśnie tu. Dziękuję szkole!

 

      Natalia Ślizowska

 


Dawnych wspomnień czar...

 

 

Jedna z klas w latach 60 – tych.


 

 

 

 

 

Wycieczka do Krakowa – rok 2015

 

 

 

 


OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

 

1965/1966

·         Czołowe miejsca w sztafecie o ,,Błękitną wstęgę Noteci”.

1971/1972

·         Maria Gdynia otrzymała dyplom i odznakę ,, Przodownika Nauki” - prawo wstępu do wszystkich szkół średnich na terenie województwa zielonogórskiego bez egzaminu.

1973/1974

·         Powiatowy Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – udział wzięła Anna Łyjak; opiekun: Arleta Jóźwiak;

·         Powiatowy Konkurs Przedmiotowy Języka Polskiego – udział wzięła Jolanta Lehmann; opiekun: Selim Kryczyński.

1974/1975

·         Powiatowy Konkurs Przedmiotowy Języka Polskiego – udział wzięła Elżbieta Idczak; opiekun: Selim Kryczyński;

·         Powiatowy Konkurs Przedmiotowy Języka Rosyjskiego – udział wzięły Dorota Lehmann i Arleta Studniarz – III miejsce; opiekun: Halina Głos;

·         Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Rosyjskiego – IV miejsce Arleta Studniarz; opiekun: Halina Głos.

1975/1976

·         Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Rosyjskiego – II miejsce Barbara Mąkosza, III miejsce Jolanta Olszewska; opiekun: Halina Głos.

1978/1979

·         X Olimpiada Rejonowa Języka Rosyjskiego – I miejsce Ewa Jaśkowiak; opiekun: Halina Głos;

·         X Olimpiada Wojewódzka Języka Rosyjskiego – I miejsce Ewa Jaśkowiak; opiekun: Halina Głos;

·         X Olimpiada Ogólnopolska Języka Rosyjskiego – udział wzięła Ewa Jaśkowiak; opiekun: Halina Głos.

1979/1980

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy Języka Rosyjskiego – udział wzięła Mariola Ceglarska; opiekun: Halina Głos;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – udział wziął Jan Łyjak; opiekun: Zbigniew Kleinrok;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Chemii – udział wziął Stanisław Kafka; opiekun: Zbigniew Kleinrok.

1980/1981

·         Rejonowa Olimpiada Przedmiotowa Języka Polskiego – udział wzięły Renata Redziak i Katarzyna Łabędzka; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowa Olimpiada Przedmiotowa z Chemii – udział wziął Jacek Wesołowski; opiekun: Zbigniew Kleinrok;

·         Rejonowa Olimpiada Przedmiotowa Języka Rosyjskiego – udział wzięła Halina Mucharzewska; opiekun: Halina Głos.

1981/1982

·         Wojewódzki Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – udział wzięli Jadwiga Pawlak i Grzegorz Mazur.

1982/1983

·         Rejonowy Konkurs Języka Rosyjskiego – udział wzięła Jolanta Szlanta; opiekun: Halina Głos;

·         Rejonowy Konkurs Języka Polskiego – udział wziął Robert Wasilik; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowy Konkurs z Historii - udział wziął Dariusz Daniłow; opiekun: Grażyna Piechocka;

·         Rejonowy Konkurs z Matematyki – udział wziął Grzegorz Mazur; opiekun: Halina Kleinrok;

·         Konkurs - ,,Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO” - IV miejsce szkoły w województwie gorzowskim; opiekun: Tadeusz Pasiciel.

1983/1984

·         Rejonowy Konkurs Języka Rosyjskiego – I miejsce Jolanta Szlanta; opiekun: Halina Głos;

·         Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego – II miejsce Jolanta Szlanta; opiekun: Halina Głos.

1985/1986

·         Rejonowy Konkurs Historyczny – udział wzięli Marzena Rzepecka, Tomasz Wasilik, Radosław Sonnenberg, Jerzy Barabasz; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Wojewódzki Konkurs Historyczny – udział wzięła Marzena Rzepecka; opiekun: Mariusz Śpiewanek.

1986/1987

·         Rejonowy Konkurs Historyczny – udział wzięli Marzena Rzepecka, Katarzyna Styrcula, Radosław Sonnenberg; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Wojewódzki Konkurs Historyczny – udział wzięła Marzena Rzepecka; opiekun Mariusz Śpiewanek.

1987/1988

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wzięła Marzena Rzepecka; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Chemii – udział wzięli Aneta Szałek, Radosław Sonnenberg: opiekun: Ireneusz Mandziuk;

·         Wojewódzki Konkurs Recytatorski z Języka Rosyjskiego – udział wzięła Małgorzata Klimaszewska;

 

 

1988/1989

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – udział wzięła Beata Malińska; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wzięli Rafał Kaczmarek, Tomasz Skrobański; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego – udział wzięła Beata Malińska: opiekun: Halina Głos.

1989/1990

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Rosyjskiego – udział wzięły Anita Mazur i Małgorzata Klimaszewska; opiekun: Anna Łyjak;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – udział wzięła Małgorzata Klimaszewska: opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Chemii – udział wzięły Anita Mazur i Marzena Szałek, opiekun: Ireneusz Mandziuk;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wzięli Tomasz Żelazny i Artur Kaczmarek, opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – udział wziął Piotr Stróżewski; opiekun: Stanisław Pietkiewicz;

·         Zawody sportowo – obronne ,,Sprawni jak żołnierze” – I miejsce drużynowo; opiekun: Ireneusz Mandziuk.

1990/1991

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Chemii – udział wzięli Leszek Kleinrok, Sebastian Malarz, Gabriel Kozłowski; opiekun: Stanisław Pietkiewicz;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wziął Leszek Kleinrok; opiekun: Mariusz Śpiewanek.

 

1991/1992

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego -udział wzięły Magdalena Klimaszewska i Sylwia Frankowska; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – udział wzięła Magdalena Klimaszewska; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wzięły Justyna Kłos, Klaudia Skrobańska i Magdalena Szostak; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Fizyki – udział wziął Grzegorz Wawrzyniak; opiekun: Stanisław Pietkiewicz.

1992/1993

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – udział wziął Artur Lehmann; opiekun: Halina Mazurek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego – udział wzięły Sylwia Bielicka i Romana Białowąs; opiekun: Krystyna Łabędzka;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Historii – udział wzięły Klaudia Skrobańska, Justyna Kłos, Magdalena Szostak i Anna Porańczyk; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Przedmiotowy z Biologii – udział wzięły Kamila Frankowska i Anna Porańczyk; opiekun: Grażyna Piechocka.

1993/1994

·         Rejonowy Konkurs Matematyczny – udział wzięła Anna Porańczyk; opiekun: Halina Mazurek;

·         Rejonowy Konkurs Historyczny – udział wzięła Anna Porada; opiekun: Mariusz Śpiewanek.

1995/1996

·         Rejonowy Konkurs Ortograficzny – II miejsce Anna Dąbrowska; opiekun: Krystyna Łabędzka

1996/1997

·         Rejonowy Konkurs Ortograficzny – laureatkami zostały Anna Dąbrowska, Olga Smolec; opiekun: Krystyna Łabędzka.

1997/1998

·         Rejonowy Konkurs Ortograficzny – II miejsce drużynowo (Anna Pawlak, Katarzyna Porańczyk, Bartłomiej Borysewicz); opiekunowie: Joanna Bossy, Marlena Myśków.

1998/1999

·         Rejonowy Konkurs Recytatorski – uczestniczyły Marta Szczepaniak, Joanna Bełtowska; opiekunowie: Dorota Dębska, Marlena Myśków;

·         Rejonowy Konkurs Języka Polskiego – uczestniczyły Ewa Pawlik, Małgorzata Sękowska, Joanna Rudnicka; opiekun: Dorota Dębska;

·         V Konkurs Ortograficzny – uczestniczyły: Marta Szczepaniak, Paulina Gałązewska; opiekun: Marlena Myśków.

1999/2000

·         Powiatowy Konkurs Recytatorski – Joanna Bełtowska została laureatem, Aneta Klincewicz otrzymała wyróżnienie; opiekun: Dorota Dębska;

·         Międzyszkolny Turniej ,,LO – 2000” - II miejsce drużynowo; opiekunowie: Anna Łyjak, Mariusz Śpiewanek;

·         II Wojewódzki Przegląd Twórczości Artystycznej Świetlic Profilaktyczno – Wychowawczych – uczestniczyły dzieci z ,,Kółka żywego słowa”; opiekun: Marlena Myśków.

 

 

2000/2001

·         Konkurs ,,Ferie na sportowo, kulturalnie, bezpiecznie i zdrowo” - wyróżnienie i nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej;

·         Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – IV miejsce drużynowo; opiekun: Krzysztof Celejewski;

·         Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Niemieckojęzycznej – I miejsce Monika Pietrzak, wyróżnienie Katarzyna Łyjak; opiekun: Anna Łyjak;

·         Wojewódzki Konkurs Recytatorski Literatury Niemieckojęzycznej – III miejsce Monika Pietrzak; opiekun: Anna Łyjak;

·         Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Literatury Niemieckojęzycznej – uczestniczyła Monika Pietrzak; opiekun: Anna Łyjak.

2001/2002

·         Turniej o Złoty Liść Dębu Puszczy Noteckiej - Święto Podgrzybka – III miejsce drużynowo; opiekunowie: Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk;

·         XX Lubuski Konkurs Przyrodniczy – VIII miejsce drużynowo (Mateusz Kasper, Rafał Puchiewicz, Marta Szczepaniak, Piotr Łochunko); opiekun: Adam Korzeniowski;

·         Konkurs Ekologiczny – Zielona Szkoła – Zielone Przedszkole – szkoła zajęła I miejsce, opiekun: Adam Korzeniowski;

·         Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – III miejsce drużynowo, indywidualnie do eliminacji wojewódzkich zakwalifikował się Sławomir Pietrzak; opiekun: Krzysztof Celejewski;

·         III Powiatowy Konkurs Recytatorski – Aneta Klincewicz została laureatką, Monika Siczek i Monika Pietrzak otrzymały wyróżnienia, opiekunowie: Dorota Dębska, Marlena Myśków;

·         II Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – II miejsce Marcin Sondej, wyróżnienie otrzymała Paulina Pietkiewicz; opiekun: Stanisław Pietkiewicz.

2002/2003

·         Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – III miejsce Marta Szczepaniak; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Lubuska Olimpiada Wiedzy Turystycznej – III miejsce drużynowo; opiekun: Zbigniew Smogur;

·         Wojewódzka Lubuska Olimpiada Wiedzy Turystycznej – II miejsce Marta Szczepaniak, VI miejsce Katarzyna Huszcza, XII miejsce Magdalena Brzytwa; opiekun Izabela Skwarek;

·         Rejonowy Konkurs Geograficzny – XI miejsce Marta Szczepaniak; opiekun: Izabela Skwarek;

·         IV Powiatowy Konkurs Recytatorski – Monika Pietrzak została laureatką; opiekun: Dorota Dębska;

·         Konkurs Plastyczny PCK w Zielonej Górze – wyróżnienie otrzymała Olga Ławicka; opiekun: Adam Korzeniowski;

·         VI Międzygimnazjalny Konkurs Literacki p.h. ,,Tradycje, obrzędy i obyczaje w Panu Tadeuszu” - II miejsce zespołowo; opiekun: Dorota Dębska;

·         III Powiatowy Konkurs Grafiki Komputerowej – I miejsce Paulina Pietkiewicz, III miejsce Grzegorz Mazurek; opiekun: Stanisław Pietkiewicz;

·         Dekanalny Konkurs Biblijny ze znajomości Ewangelii według świętego Mateusza – III miejsce Marta Szczepaniak; opiekun: Zbigniew Wróbel;

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” - III miejsce Marta Szczepaniak w grupie Kadet 2; opiekun: Halina Mazurek;

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” - III miejsce Tomasz Górnicki w grupie Junior 1; opiekun: Halina Mazurek;

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” - IV miejsce Adrian Buśko i Grzegorz Mazurek w grupie Junior 1; opiekun: Halina Mazurek;

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny ,,Kangur” - IV miejsce Aleksandra Żurawska w grupie Kadet 1; opiekun: Halina Mazurek.

2003/2004

·         Turniej o Złoty Liść Dębu Puszczy Noteckiej – Święto Podgrzybka – II miejsce drużynowo; opiekunowie: Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk;

·         Konkurs Ojczyzna – Polszczyzna – w finale wojewódzkim uczestniczyła Marta Szczepaniak; opiekun: Dorota Dębska;

·         Lubuski Konkurs Polonistyczny – Marta Szczepaniak (G), Kamila Maciejewska (G) i Katarzyna Markiewicz (SP) uzyskały tytuły finalistek; opiekunowie: Dorota Dębska, Dorota Michałowska, Beata Klary;

·         Dekanalny Konkurs Biblijny ze znajomości Ewangelii według świętego Łukasza – II miejsce Monika Pietrzak; opiekun: Zbigniew Wróbel;

·         Rejonowy Konkurs Geograficzny – VI miejsce Marta Szczepaniak, uczestniczyły również Anna Stankiewicz, Paulina Gałązewska i Monika Pietrzak; opiekun: Izabela Skwarek;

·         Rejonowy Konkurs Historyczny ,,Moja Polska” - III miejsce Marta Szczepaniak; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – I miejsce Marta Szczepaniak; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Powiatowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej – III miejsce drużynowo (Marta Szczepaniak, Marta Pawlak, Joanna Kunik, Katarzyna Huszcza, Magdalena Brzytwa, Aleksandra Żurawska); opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Konkurs na Najciekawszą Skarbonkę - zorganizowany przez I Oddział Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski w Gorzowie Wielkopolskim – nagrody otrzymały: Ewelina Gromek, Magdalena Mąkosza, Monika Surma, Marzena Ślusarczyk; opiekun: Halina Mazurek;

·         Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – II miejsce drużynowo; opiekun: Krzysztof Celejewski.

2004/2005

·         Turniej o Złoty Liść Dębu Puszczy Noteckiej – Święto Podgrzybka – I miejsce drużynowo; opiekunowie: Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk;

·         Rejonowy Konkurs Języka Polskiego – uczestniczyły: Paulina Białkowska, Aleksandra Żurawska, Natalia Piotrowska, Sylwia Klocek; opiekunowie: Dorota Dębska, Dorota Michałowska, Marlena Myśków;

·         Konkurs Recytatorski – wyróżnione zostały Kamila Maciejewska i Beata Sękowska; opiekunowie: Dorota Dębska, Dorota Michałowska;

·         Konkurs Plastyczny ,,Moja kartka wielkanocna” - wyróżnienie otrzymał Łukasz Sidorowicz; opiekun: Ewa Mandziuk;

·         Rejonowy Konkurs Historyczny – uczestniczyli: Olga Biłas, Marcin Celejewski, Maciej Śpiewanek; opiekun: Mariusz Śpiewanek;

·         Rejonowy Konkurs Geograficzny – uczestniczyli: Konrad Górnicki i Paulina Pietkiewicz; opiekun: Izabela Skwarek;

·         Rejonowy Konkurs Biologiczny – uczestniczyła Kamila Maciejewska; opiekun: Adam Korzeniowski;

·         Rejonowy Konkurs Przyrodniczy – uczestniczyli: Maciej Łyjak i Michał Rabiega; opiekunowie: Adam Korzeniowski, Jolanta Tyktor;

·         Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – IX miejsce drużynowo w eliminacjach wojewódzkich; opiekun: Krzysztof Celejewski.


2005/2006

·         Gimnazjada Ekologiczna- IV Święto Podgrzybka- uczestnicy: Sylwia Nowosad, Katarzyna Kunik, Adam Kasiński, Mariusz Jaworski, Marcin Białkowski; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Konkurs przedmiotowy z języka polskiego dla uczniów szkół podstawowych- tytuł finalisty uzyskała Amanda Markiewicz

·         I miejsce w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (gimnazjum)

·         II miejsce w Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (szkoła podstawowa); opiekun Krzysztof Celejewski

 

2006/2007

·         Gimnazjada Ekologiczna- V Święto Podgrzybka- uczestnicy: Karolina Krok, Sylwia Klocek, Natalia Buse, Michał Rabiega, Mariusz Raj, Bartosz Wowczko, Marzena Ślusarczyk; opiekunowie Ireneusz Mandziuk, Zbigniew Smogur

·         Lubuski Konkurs Recytatorski o Laur Jana Lechonia w pięćdziesiątą rocznicę śmierci poety- wyróżnienie Sylwia Nowosad; opiekun Dorota Dębska

·         Etap rejonowy olimpiady geograficznej- V miejsce Łukasz Żabnicki; opiekun Izabela Skwarek

·         Etap rejonowy konkursu polonistycznego- I miejsce Katarzyna Markiewicz; opiekun Dorota Dębska

·         Konkurs plastyczny pt. „Projekt banknotu z okazji 750-lecia miasta Gorzowa Wlkp.”- wyróżnienie Łukasz Zborowski; opiekun Anna Kleinrok

 

 

 

2007/2008

 

·         Realizacja projektu „Nowoczesna eduk@cja- skuteczne wyrównywanie szans edukacyjnych w województwie lubuskim”- zespół projektowy: Ireneusz Mandziuk, Dorota Dębska, Halina Mazurek, Anna Kleinrok, Anna Łyjak, Małgorzata Różańska, Izabela Skwarek

·         Gimnazjada Ekologiczna -VI Święto Podgrzybka -
I miejsce-uczestnicy: Anita Gałązewska, Nikola Łękawska, Natalia Raj, Marta Rydlewska, Joanna Wawrzyniak; opiekunowie: Ireneusz Mandziuk, Zbigniew Smogur;

·          Rejonowy Konkurs Polonistyczny- uczestniczyli: Olga Biłas, Magdalena Kasper, Marcin Celejewski; opiekun Dorota Michałowska

·          Rejonowy Konkurs Humanistyczny- uczestniczyły: IV miejsce Aleksandra Głos, VI miejsce Katarzyna Biłas i Patrycja Markiewicz; opiekun Marlena Myśków

·          Rejonowy Konkurs Biologiczny- uczestniczyły: Sylwia Klocek, Magdalena Brzezina; opiekun Adam Korzeniowski

·          Rejonowy Konkurs Historyczny- uczestniczyli: Maciej Śpiewanek, Marcin Celejewski; opiekun Mariusz Śpiewanek

·         Wojewódzki Konkurs Humanistyczny- tytuł finalisty uzyskała Aleksandra Głos; opiekun Marlena Myśków

·         Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- I miejsce dla Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich

·         Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym- II miejsce dla szkoły podstawowej

·         Powiatowy Konkurs Ortograficzny- II miejsce dla szkoły podstawowej - uczestniczyły Katarzyna Biłas, Aleksandra Głos; opiekun Marlena Myśków

·         Powiatowy Konkurs Ortograficzny - tytuł I wicemistrza ortografii uzyskała Aleksandra Głos; opiekun Marlena Myśków

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur” - wyróżnienie Piotr Porańczyk; opiekun Ewa Mandziuk

·         V edycja konkursu „Nie śmieć – nie wypalaj”- IV miejsce Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich; opiekun Adam Korzeniowski

 

2008/2009

 

·         Gimnazjada Ekologiczna- VII Święto Podgrzybka -
I miejsce; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Okno z widokiem na Europę” – wyróżnienie otrzymała Sandra Różańska; opiekun Małgorzata Różańska

·          Rejonowy Konkurs Humanistyczny - uczestniczyli: Katarzyna Biłas, Marcin Rąblewski; opiekun Marlena Myśków   

·         Rejonowy Konkurs Biologiczny- uczestniczyła Magdalena Brzezina; opiekun Adam Korzeniowski

·         Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego- uczestniczyła Marta Rydlewska; opiekun Anna Radziwanowska -Krajewska

·         X Integracyjny Konkurs Recytatorski- tytuł laureata uzyskała Agata Celejewska, wyróżnienie otrzymała Aleksandra Grześkowiak ; opiekun Aleksandra Atroszko- Szlachtowicz

·         Ogólnopolska Olimpiada z Języka Niemieckiego - XVI miejsce  Katarzyna Biłas, XXV miejsce Marcin Rąblewski, XXX miejsce Weronika Wielgos, XXXI miejsce Marta Rydlewska; opiekun Katarzyna Maculewicz

·         Wojewódzki Konkurs Humanistyczny - tytuł laureata uzyskała Katarzyna Biłas, tytuł finalisty uzyskał Marcin Rąblewski; opiekun Marlena Myśków

·          Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- VIII miejsce dla Szkoły Podstawowej w eliminacjach wojewódzkich; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”- wyróżnienie Piotr Porańczyk; opiekun Ewa Mandziuk

·         Lubuski Konkurs Recytatorski - eliminacje powiatowe- wyróżnienie uzyskali: Krzysztof Stańczyk - opiekun Jolanta Tyktor, Aleksandra Grześkowiak - opiekun Aleksandra Atroszko- Szlachtowicz, Katarzyna Biłas- opiekun Marlena Myśków

 

2009/2010

 

·         Gimnazjada Ekologiczna- VIII Święto Podgrzybka-
I miejsce- uczestnicy: Daria Górnicka, Barbara Konopko, Kacper Kleinrok, Cezary Mandziuk, Kacper Zubrzycki; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Gminny Konkurs Plastyczny „Stop uzależnieniom”-
I miejsce Weronika Szczepaniak; opiekun Agnieszka Wilkowska, I miejsce Natalia Pietrzak, III miejsce Agata Celejewska, III miejsce Justyna Polak; opiekun Małgorzta Różańska

·         Międzyszkolny Konkurs Biblioteczny – nagrodę otrzymała Agata Celejewska; opiekun Małgorzata Różańska

·         Rejonowy Konkurs Humanistyczny - uczestniczyli: Weronika Szczepaniak, Kacper Dębski-; opiekun Anna Radziwanowska- Krajewska

·         Rejonowy Konkurs Matematyczno - Przyrodniczy- uczestniczyła Agnieszka Rabiega; opiekun Jolanta Tyktor

·         Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego - uczestniczyły: Katarzyna Biłas, Agata Celejewska; opiekun Dorota Dębska

·         Rejonowy Konkurs Biologiczny - uczestniczyły: Agata Celejewska, Patryc

·         \ja Markiewicz, Aleksandra Głos; opiekun Adam Korzeniowski

·         Rejonowy Konkurs z Języka Angielskiego- uczestniczyła Dagmara Johannson; opiekun Ewa Niemojewska

·         Wojewódzki Konkurs Humanistyczny - tytuł laureata uzyskała Weronika Szczepaniak; opiekun Anna Radziwanowska- Krajewska

·         Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego- tytuł finalisty uzyskały: Agata Celejewska i Katarzyna Biłas; opiekun Dorota Dębska

·         Powiatowy Konkurs Ortograficzny – III miejsce drużynowo dla Szkoły Podstawowej

·         Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- I miejsce dla Szkoły Podstawowej w eliminacjach powiatowych; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- I miejsce dla Gimnazjum w eliminacjach powiatowych; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Konkurs Piosenki Angielskiej i Niemieckiej „Tęczowa Nutka” w Bogdańcu- wyróżnienie otrzymała Paulina Walczak; opiekun Ewa Niemojewska

·         Konkurs na najlepszy projekt wolontaryjny „Szkoła bez Przemocy” – I miejsce dla Gimnazjum w Lipkach Wielkich; opiekun Joanna Rudzińska

·         Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego- IV miejsce dla Szkoły Podstawowej w eliminacjach wojewódzkich; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
- III miejsce dla Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich
w eliminacjach wojewódzkich; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Konkurs plastyczny zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. Pt. „Narkotyki zabierają ci wolność” - wyróżnienie uzyskał Andrzej Witczak; opiekunowie: Anna Kleinrok, Magdalena Ring

·         Ogólnopolski Konkurs „Rozczytana Szkoła” w ramach projektu „Przeczytam wszystkich” pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. - II miejsce w województwie, XVII w Polsce dla Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich; koordynator Małgorzata Różańska

·         Organizacja IV Polsko- Niemieckiego Dnia Sportu Dzieci i Młodzieży

 

2010/ 2011

 

·         Gimnazjada Ekologiczna- IX Święto Podgrzybka -
I miejsce- uczestnicy: Katarzyna Konopko, Patrycja Kołdrzak, Paulina Witczak, Paweł Markiewicz, Patryk Białkowski, Marcin Rąblewski, Katarzyna Biłas; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Organizacja I Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego życiu i twórczości Fryderyka Chopina - tytuł laureata uzyskała Malwina Szymańska, wyróżnienie Aleksandra Grześkowiak; organizatorzy: Dorota Dębska, Marlena Myśków, Anna Radziwanowska- Krajewska, Małgorzata Różańska, Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor, Anna Łyjak, Halina Mazurek

·         Rejonowy Konkurs Humanistyczny- uczestniczyli: Kinga Krajniak, Aleksandra Grześkowiak, Piotr Porańczyk; opiekun Marlena Myśków

·         Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego- tytuł laureata uzyskała Katarzyna Biłas; opiekun Dorota Dębska

·         Rejonowy Konkurs Języka Niemieckiego „Der, die, das Kelner”- uczestnicy: Kinga Krajniak, Piotr Porańczyk, Dawid Zborowski; opiekun Radosław Nowak

·         Rejonowy konkurs „W Europie jeździmy bezpiecznie”- III miejsce drużynowo, uczestnicy: Wojciech Bielicki, Michał Marks, Olgierd Głos; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Rejonowy Konkurs Matematyczno- Przyrodniczy- VII miejsce uzyskał Piotr Porańczyk; opiekun Jolanta Tyktor

·         Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego „Der, die, das Kelner”- uczestniczył Piotr Porańczyk; opiekun Radosław Nowak

·         Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce- Plastyka- tytuł finalisty uzyskała Patrycja Mariewicz, uczestniczyły również Oktawia Rasińska, Malwina Szymańska; opiekun Małgorzata Rózańska

·         Lubuski Konkurs Recytatorski – Tytuł laureata wywalczyła Malwina Szymańska; opiekun Anna Radziwanowska - Krajewska, wyróżnienie otrzymała Anna Skrobańska; opiekun Jolanta Tyktor, uczestniczyły również Aleksandra Grześkowiak i Marta Raj

·         Konkurs na najlepszy projekt wolontaryjny „Szkoła bez Przemocy” – nagroda dla Gimnazjum w Lipkach Wielkich; opiekun Joanna Rudzińska

·         Powiatowy Konkurs Ortograficzny – tytuł wicemistrza uzyskała Kinga Krajniak; opiekun Marlena Myśków

·         Konkurs Pszczelarski – wyróżnienie uzyskał Paweł Markiewicz; opiekun Adam Korzeniowski

·         Organizacja rejonowego i Wojewódzkiego Konkursu Języka Niemieckiego

 

 2011/2012

 

·         Organizacja V Polsko- Niemieckiego Dnia Sportu Dzieci i Młodzieży

·         Gimnazjada Ekologiczna - X Święto Podgrzybka-
I miejsce- uczestnicy: Weronika Szczepaniak, Agnieszka Rabiega, Aneta Langa, Kacper Dębski, Przemysław Rudnicki, Hubert Piątek, Łukasz Zborowski; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Organizacja II Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego poezji Czesława Miłosza- tytuł laureata uzyskała Katarzyna Biłas; opiekun Dorota Dębska, wyróżnienie Krzysztof Stańczyk; opiekun Marzena Myka; organizatorzy: Dorota Dębska, Marlena Myśków, Anna Radziwanowska- Krajewska, Małgorzata Różańska, Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor, Anna Łyjak, Halina Mazurek

·         Udział uczniów Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Paul Klee- spacer z kolorem”; opiekun Małgorzata Różańska

·         Rejonowy Konkurs Języka Angielskiego- uczestniczyła Katarzyna Biłas; opiekun Ewa Niemojewska

·         Rejonowy Konkurs z Przyrody- uczestniczył Mateusz Brzytwa; opiekun Jolanta Tyktor

·         Rejonowy Konkurs z Matematyki – uczestniczył Mateusz Brzytwa; opiekun Joanna Śmigielska

·         Rejonowy Konkurs z Języka Angielskiego- uczestniczyła Katarzyna Biłas; opiekun Ewa Niemojewska

·         Rejonowy konkurs z Biologii- uczestniczyli: Katarzyna Biłas, Marcin Rąblewski; opiekun Adam Korzeniowski

·         Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego-uczestniczyli: Weronika Szczepaniak i Marcin Rąblewski; opiekun Dorota Dębska

·         Rejonowy konkurs z Języka Niemieckiego- uczestniczyli Dorota Maciejewska i Marcin Rąblewski; opiekun Anna Łyjak

·         Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce- Plastyka- tytuł finalisty uzyskały: Weronika Szczepaniak i Katarzyna Biłas; opiekun Małgorzata Różańska

·         Wojewódzki Konkurs z Przyrody – tytuł laureata uzyskał Mateusz Brzytwa; opiekun Jolanta Tyktor

·         Praca plastyczna Dominiki Mamet została wystawiona w Miejskiej i Wojewódzkiej Bibliotece w Gorzowie Wlkp. na wystawie podsumowującej konkurs „Moja fantazja”; opiekun Małgorzata Różańska

·         Międzyszkolny Konkurs Recytatorski poświęcony twórczości Czesława Miłosza- tytuł laureata uzyskała Katarzyna Biłas; opiekun Dorota Dębska, wyróżnienie otrzymał Krzysztof Stańczyk; opiekun Marzena Myka

·         Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”- wyróżnienie Piotr Porańczyk w grupie Kadet; opiekun Halina Mazurek

 

2012/2013

 

·         Gimnazjada Ekologiczna- XI Święto Podgrzybka -
I miejsce; uczestnicy: Paula Śmigielska, Aleksandra Grześkowiak, Agnieszka Falów, Klaudia Muszyńska, Piotr Porańczyk, Olgierd Głos, Mateusz Kwiatkowski; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Organizacja III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego postaci Janusza Korczaka - laureatem została Agnieszka Falów, wyróżnienie otrzymała Agata Wojtczak i Honorata Wdowiak; organizatorzy: Dorota Dębska, Anna Radziwanowska- Krajewska, Marzena Myka, Małgorzata Różańska, Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor, Anna Łyjak, Halina Mazurek

·         Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego-uczestniczyła Weronika Szczepaniak; opiekun Dorota Dębska

·         Rejonowy Konkurs z Języka Polskiego-uczestniczyły: Patrycja Sikora i Natalia Nikadon; opiekun Anna Radziwanowska - Krajewska

·         Rejonowy Konkurs z Geografii- uczestniczył Piotr Porańczyk; opiekun Aleksandra Adamska

·         Organizacja III Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego- tytuł laureata uzyskała Agnieszka Falów, wyróżnienia: Klaudia Muszyńska, Honorata Wdowiak; opiekun Dorota Dębska, Wiktoria Kowalewska; opiekun Anna Radziwanowska- Krajewska

·         Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego - VI miejsce zdobyła Weronika Szczepaniak

·         Wojewódzki Konkurs z Geografii – tytuł finalisty uzyskał Piotr Porańczyk; opiekun Aleksandra Adamska

 

2013/2014

 

·         Gimnazjada Ekologiczna - XII Święto Podgrzybka -
I miejsce; uczestniczyli: Dominika Ślusarczyk, Karolina Brzytwa, Patrycja Pazgier, Mateusz Kwiatkowski, Piotr Porańczyk, Olgierd Głos; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·          Organizacja IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego życiu i twórczości Juliana Tuwima - tytuł laureata uzyskała Zuzanna Witczak; opiekun Jolanta Tyktor oraz Krzysztof Stańczyk - opiekun Dorota Dębska, wyróżnienie otrzymał Kamil Bojba; organizatorzy: Dorota Dębska, Marzena Myka, Małgorzata Różańska, Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor, Anna Łyjak, Halina Mazurek

·         Rejonowy Konkurs z Historii i Społeczeństwa - uczestniczyli Agata Wojtczak i Mikołaj Śliwiak; opiekun Anna Kleinrok

·         Konkurs Rejonowy z Przyrody - uczestniczyła Agata Wojtczak; opiekun Jolanta Tyktor

·         Rejonowy Konkurs z Matematyki - uczestniczył Piotr Porańczyk; opiekun Halina Mazurek

·         Wojewódzki Konkurs „W Europie jeździmy bezpiecznie”- II miejsce drużynowo; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego- tytuł finalisty uzyskał Łukasz Brzytwa; opiekun Marzena Myka

·         Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Sztuce-Plastyka- tytuł finalisty uzyskała Paula Śmigielska; opiekun Małgorzata Różańska

·         Wojewódzki Konkurs z Geografii- tytuł laureata uzyskał Piotr Porańczyk

·         Międzyszkolny quiz historyczny o historii regionu organizowany przez Muzeum Grodu Santok- I miejsce drużynowo- uczestniczyli: Aleksandra Benedyk, Zuzanna Patrycja Nowak, Miłosz Myśkow; opiekun Anna Kleinrok

·         Międzyszkolny konkurs plastyczny o historii regionu organizowany przez Muzeum Grodu Santok- wyróżnienia uzyskali: Zuzanna Nowak, Weronika Stróżowska, Liwia Stasińska, Joanna Kwaśniewska, Cezary Hinz, Piotr Żurawski; opiekun Anna Kleinrok

·         Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Ziemia jest tylko jedna”- dyplom dla Zespołu Szkół za wysoki poziom artystyczny prac oraz twórcze zaangażowanie; opiekun Małgorzata Różańska

 

2014/2015

 

·         Gimnazjada Ekologiczna- XIII  Święto Podgrzybka-
I miejsce- uczestnicy: Dominika Ślusarczyk,  Karolina Brzytwa, Patrycja Pazgier, Kamil Bojba, Michał Marks, Jonasz Zborowski, Monika Malińska; opiekunowie Zbigniew Smogur, Ireneusz Mandziuk

·         Organizacja V Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego poświęconego twórczości Wisławy Szymborskiej; wyróżnienie – Kamil Bojba; opiekun Dorota Dębska

·          Rejonowy Konkurs z Języka Niemieckiego- udział wzięli: Aleksandra Benedyk, Weronika Stróżewska, Miłosz Myśków, Piotr Żurawski; opiekun Radosław Nowak

·         Konkurs Rejonowy z Przyrody- uczestniczył Karol Ruminiecki; opiekun Jolanta Tyktor

·         Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Bożonarodzeniowe inspiracje” pod patronatem Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wlkp.- wyróżnienie Rozalia Krok, uczestniczyli również: Ewelina Siwińska, Agata Ślusarczyk, Karol Rumieniecki, Jonasz Zborowski, Mariola Kiljańska; opiekun Małgorzata Różańska          

·         Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego- III miejsce wywalczyli: Karolina Brzytwa, Krzysztof Stańczyk, Wojciech Szczecina, Kacper Błażykowski, Rafał Strzelecki, Michał Marks; opiekun Radosław Nowak

 

 

Nadanie Szkole Podstawowej imienia generała Zygmunta Berlinga – 1984 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Grono pedagogiczne w 1992 roku.

I 10 lat później.

 


SPORT W NASZEJ SZKOLE

 

      Od początku istnienia naszej szkoły propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze środowiska wiejskiego było bardzo ważnym zadaniem. Wartości takie jak: sprawność psychiczno - fizyczna, zdrowie, kondycja, były przez nauczycieli wskazywane od najmłodszych lat szkolnych uczniom poprzez udział w różnych formach zajęć sportowych, a także poprzez pełny udział w zajęciach z wychowania fizycznego w czasie trwania nauki szkolnej.

      Przez wiele lat uczniowie naszej szkoły nie mieli odpowiednich warunków do uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego. Nauczyciele cały czas starali się o stworzenie odpowiedniej bazy sportowej w szkole, dążyli do właściwego jej wyposażenia w urządzenia i sprzęt sportowy. Młodzież chętnie brała udział w zawodach sportowych, wykazując się wysokim poziomem.

      Najlepszymi sportowcami w roku 1975 zostali: Iwona Kiryluk, Krystyna Ślizowska, Leszek Brzytwa, Arkadiusz Nita.

      W latach osiemdziesiątych organizowane przez nauczycieli było Święto Sportu Szkolnego, które stało się bardzo popularne wśród młodzieży. Uczniowie brali udział w licznych biegach przełajowych, lekkoatletyce, piłce nożnej.

Wyróżniającymi się zawodnikami byli:

-          biegi przełajowe: Marzena Janicka, Renata Szymańska, Magdalena Siede, Beata Malińska, Tomasz Frątczak, Krzysztof Kowalski, Andrzej Kowalewski, Andrzej Rasiński, Krzysztof Rzepecki;

-          piłka nożna: Mariusz Stasiński, Jarosław Ślusarczyk, Tomasz Wenerowicz, Sławomir Wenerowicz, Mariusz Szostak, Jarosław Ceglarski, Cezary i Norbert Ralcewicz;

-           tenis stołowy: Dariusz Konaszewski, Jarosław Klincewicz, Mirosław Lenartowicz, Robert Głos, Mariusz Szostak, Dariusz Mołdawa;

-          lekkoatletyka: Agnieszka Wesołowska, Katarzyna Skrobańska, Beata Małuszko, Maciej Zmora, Mirosław Lenartowicz, Marcin Lenartowicz.

Na początku lat osiemdziesiątych wybudowane zostało asfaltowe boisko do piłki ręcznej i siatkowej, bieżnia na 60 m, a obok boiska trawiastego do gry w piłkę nożną znajdował się zeskok do skoku w dal. W latach dziewięćdziesiątych szkoła posiadała ponadto boisko do piłki koszykowej. Dzięki temu uczniowie mogli podnosić swoje umiejętności sportowe w takich grach zespołowych jak: piłka ręczna, siatkowa, koszykowa i piłka nożna.

      W latach 1996 – 2004 chłopcy z naszej szkoły systematycznie brali udział w turnieju piłki nożnej „Piłkarska Kadra Czeka”.

Wielkim sukcesem naszej szkoły było zajęcie przez reprezentację chłopców I miejsca w finale wojewódzkim LZS „Piłkarska Kadra Czeka” 98. Zwycięską drużynę tworzyli: Łukasz Woźniak, Mirosław Rudnicki, Krystian Mandziuk, Piotr Klincewicz, Grzegorz Potocki, Dawid Nita, Mariusz Małecki, Mariusz Mielczarek, Sławomir Cieślak, Dawid Dąbrowski.

W roku 2000 chłopcy ponownie zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego „Piłkarska Kadra Czeka”, zajmując ostatecznie wysokie IV miejsce.

Wyróżniającymi się zawodnikami tej dyscypliny sportu ponadto byli: Kamil Kłos, Piotr Potocki, Łukasz Mandziuk, Adrian Mandziuk, Bartosz Żurawski, Adam Cieślak, Bartłomiej Mandziuk, Łukasz Kiernożycki, Dawid Budzałek, Michał Kuczyński, Tobiasz Cierach, Michał Oleś, Robert Budzałek, Krzysztof Ostrowski, Paweł Pietkiewicz, Adrian Dylewski, Marek Potocki, Mateusz Wiśniewski, Grzegorz Zmudziński, Adrian Buśko, Adam Raj, Jacek Płuciennik, Łukasz Zdeb, Łukasz Snoch, Krzysztof Kozajda, Arkadiusz Rygalski, Radosław Białkowski, Mariusz Piniewski, Piotr Drozd, Paweł Fit, Dariusz Porańczyk, Kamil Pienio, Łukasz Szafrański.

Uczniowie chętnie współzawodniczyli w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w kategorii dziewcząt i chłopców. W roku 2001 ponownie drużyna piłki nożnej chłopców osiągnęła duży sukces sportowy, zajmując I miejsce w finale PSM szkół gimnazjalnych.

W latach 1998 – 2005 pasmo sukcesów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim odnosiły dziewczęta w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych oraz tenisie stołowym. Czołowe lokaty zajmowały:

·         w biegach przełajowych: Magdalena Polak, Anna Dąbrowska, Małgorzata Porańczyk, Magdalena Dąbrowska, Aneta Klincewicz, Lucyna Puchiewicz, Magdalena Szałek, Beata Witkowska, Michlina Bogucka, Maria Adamska, Ewelina Bielicka, Paulina Gałązewska, Monika Pietrzak, Kamila Dudek, Liliana Wojciechowska, Paulina Pietkiewicz, Marzena Staryszak, Joanna Klincewicz, Katarzyna Terlińska, Ewa Dąbrowska, Milena Małuszko, Justyna Buse, Magdalena Buse, Iwona Górska, Patrycja Dylewska, Magdalena Glonek, Emilia Miszczyk, Joanna Szostak, Agnieszka Zięba, Patrycja Snoch, Paulina Pupka, Żaneta Bogucka.

·         w tenisie stołowym: Aneta Klincewicz, Małgorzata Porańczyk, Małgorzata Brzytwa, Aleksandra Polak, Ewelina Bielicka, Patrycja Snoch.

W listopadzie 2003 roku po sześciu miesiącach prac budowlanych oddano do użytku halę sportowo – rehabilitacyjną, stwarzając w ten sposób uczniom komfortowe warunki do ćwiczeń sportowych. Natomiast w 2004 roku rozpoczęto budowę szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej, aby uczniowie mieli jeszcze lepsze warunki do uprawiania sportu.

      Dzięki nowo wybudowanej hali sportowej uczniowie mają możliwość doskonalenia techniki i taktyki wszystkich gier zespołowych wraz z sędziowaniem. Dużą wagę przykłada się do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych, gdzie podnoszone są umiejętności sportowe dzieci i młodzieży, jak również rozwijane są ich zainteresowania sportowe. Uczniowie ponadto mogą sprawdzić się, jako organizatorzy, widzowie i sędziowie w wybranych dyscyplinach rekreacyjnych i sportowych. Dzieci i młodzież z wadami postawy mają dogodne warunki do wykonywania ćwiczeń kształtujących i korygujących postawę ciała.

      Szkoła nasza dzięki poprawieniu warunków organizacyjno - bazowych jest organizatorem licznych zawodów sportowych na szczeblu klasowym, gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Uczniowie brali udział w rywalizacji na szczeblu powiatowym w takich grach zespołowych jak: piłka koszykowa, piłka ręczna i piłka siatkowa.

      W roku 2004 drużyna dziewcząt piłki koszykowej zajęła III miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży szkół gimnazjalnych. Do wyróżniających się zawodniczek należały: Paulina Pietkiewicz, Paulina Pupka, Agnieszka Zięba, Ewelina Moczadło, Beata Sękowska, Ewelina Łubniewska, Ewelina Bielicka, Magdalena Glonek.

      Również drużyna chłopców piłki ręcznej w tym samym roku zajęła III miejsce w PSM szkół gimnazjalnych. Do wyróżniających się zawodników należeli: Jakub Witczak, Tomasz Brzytwa, Łukasz Zdeb, Grzegorz Zmudziński, Jacek Płuciennik, Marcin Sondej, Dariusz Porańczyk, Adam Raj, Kamil Sidorowicz, Piotr Małecki, Jakub Krajniak, Michał Barczykowski.

      W roku 2005 bardzo dużym sukcesem było natomiast zajęcie przez drużynę chłopców ze szkoły podstawowej I miejsca w PSM w piłce koszykowej. Najlepsi zawodnicy to: Marcin Celejewski, Mariusz Raj, Michał Rabiega, Mateusz Mandziuk, Mateusz Zdunowski, Gerard Zubrzycki, Krystian Pupka, Aleksander Budziszewski, Łukasz Terliński, Bartłomiej Wowczko.       Ci sami zawodnicy w tym samym roku zajęli wysokie II miejsce w PSM w piłce ręcznej.

      Wszystkie osiągnięcia sportowe uczniów naszej szkoły były zasługą dużego zaangażowania w pracy nauczycieli wychowania fizycznego.

W latach 2005 – 2015 nasi uczniowie odnosili liczne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych na szczeblach powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.

 

Rok 2005/2006

Szczebel powiatowy

·         Piłka ręczna chłopców gimnazjum – I miejsce, uczestnicy: Daniel Maciejewski, Krzysztof Oleś, Przemysław Urbanek, Łukasz Jarząbek, Marcin Bujalski, Kamil Mizgier, Marek Stankiewicz, Dawid Gromek, Piotr Jarząbek, Sławomir Pietrzak, Mateusz Klocek, Mariusz Polak, Marcin Babik; opiekun Marek Batóg

·         Piłka ręczna dziewcząt SP – II miejsce, uczestnicy: Natalia Snoch, Karina Różańska, Kinga Zmudzińska, Weronika Konopko, Aleksandra Celejewska, Agata Celejewska, Beata Jaworska, Karolina Terlińska, Karolina Dzielendziak, Daria Skwarek, Anita Gałązewska, Nikola  Łękawska; opiekun Marek Batóg

·         Sztafetowe biegi przełajowe

 – SP I miejsce, uczestnicy: Anita Gałązewska, Nikola Łękawska, Aleksandra Celejewska, Patrycja Markiewicz, Karolina Terlińska, Beata Jaworska, Sandra Ułańska, Karina Różańska, Amanda Markiewicz, Kinga Zmudzińska, Izabela Rudnicka; opiekun Marek Baróg

- gimnazjum III miejsce, uczestnicy: Milena Małyszko, Katarzyna Terlińska, Justyna Ciapa, Małgorzata Kasper, Magdalena Kasper, Iwona Kozaryn, Magdalena Glonek, Joanna Klincewicz, Magdalena Buse, Ewa Dąbrowska, Adriana Moczadło, Katarzyna Łubniewska; opiekun: Marek Batóg

·         Piłka nożna Coca–Cola Cup chłopców gimnazjum
I miejsce, uczestnicy: Marcin Celejewski, Mariusz Raj, Mateusz Mandziuk, Mateusz Zdunowski, Gerard Zubrzycki, Łukasz Terliński, Mariusz Jaworski, Mariusz Klocek, Mariusz Łubniewski; opiekun Krzysztof Celejewski

Szczebel wojewódzki

·         Tenis stołowy I miejsce: Małgorzata Brzytwa, II miejsce: Kamil Mizgier, opiekun: Marek Batóg                                 

·         Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców gimnazjum – IV miejsce; uczestnicy: Łukasz Pietrzak, Krzysztof Oleś, Przemysław Urbanek, Dawid Gromek, Marek Stankiewicz, Piotr Jarząbek, Sławomir Pietrzak, Daniel Maciejewski, Marcin Bujalski, Kamil Mizgier, Marcin Babik, Mariusz Raj, Łukasz Jarząbek, Mateusz Klocek; opiekun Marek Batóg

·         Piłka nożna Coca – Cola Cup chłopców gimnazjum IX miejsce, uczestnicy: Marcin Celejewski, Mariusz Raj, Mateusz Mandziuk, Mateusz Zdunowski, Gerard Zubrzycki, Łukasz Terliński, Mariusz Jaworski, Mariusz Klocek, Mariusz Łubniewski; opiekun Krzysztof Celejewski

 

Rok szkolny 2006/2007

Szczebel powiatowy

·         Koszykówka chłopców gimnazjum – III miejsce; uczestnicy: Mariusz Jaworski, Mariusz Raj, Marcin Celejewski, Michał Rabiega, Mateusz Zdunowski, Łukasz Terliński ,Gerald Zubrzycki, Mateusz Mandziuk; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Piłka koszykowa dziewcząt SP – III miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Dzielendziak, Beata Jaworska, Natalia Snoch, Karolina Terlińska, Weronika Konopko, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Kinga Zmudzińska: opiekun Justyna Białasek

·         Piłka ręczna dziewcząt SP – I miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Dzielendziak, Beata Jaworska, Natalia Snoch, Karolina Terlińska, Weronika Konopko, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Kinga Zmudzińska, Sandra Ułańska, Anita Witczak: opiekun Marek Batóg

·         Sztafetowe biegi przełajowe dziewcząt – SP, II miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Terlińska, Sandra Ułańska, Karina Różańska, Weronika Konopko, Kinga Zmudzińska, Anita Witczak, Natalia Budzałek, Małgorzata Śniegowska, Paulina Witczak

·         Gimnazjum III miejsce; uczestnicy: Magdalena Kasper, Karolina Krok, Justyna Gaudyn, Wioletta Gromek, Anita Gałązewska, Nikola Łękawska, Adriana Moczadło, Ewa Dąbrowska, Magdalena Buse, Marta Rydlewska, Marlena Polak; opiekunowie: Justyna Białasek, Ireneusz Mandziuk, Marek Batóg

·         Półfinał lubuskiej olimpiady młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt SP – miejsce II; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Dzielendziak, Beata Jaworska, Natalia Snoch, Karolina Terlińska, Weronika Konopko, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Kinga Zmudzińska, Sandra Ułańska, Anita Witczak: opiekun Marek Batóg

·         Finał lubuskiej olimpiady młodzieży w piłce ręcznej dziewcząt SP – IV miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Dzielendziak, Beata Jaworska, Natalia Snoch, Karolina Terlińska, Weronika Konopko, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Kinga Zmudzińska, Sandra Ułańska, Anita Witczak: opiekun Marek Batóg

 

Rok 2007/2008

Szczebel powiatowy

·         Piłka koszykowa dziewcząt gimnazjum – III miejsce; uczestnicy: Nikola Łękawska, Marta Rydlewska, Daria Skwarek, Sandra Różańska, Agata Celejewska, Anita Gałązewska, Weronika Konopko, Natalia Raj, Monika Nowosad, Marzena Ślusarczyk, Natalia Pietrzak; opiekun Marek Batóg

·         Piłka koszykowa chłopców gimnazjum – I miejsce; uczestnicy: Mariusz Raj, Marcin Celejewski, Michał Rabiega, Lukasz Terliński, Mateusz Zdunowski, Gerald Zubrzycki, Bartosz Wowczko, Maciej Śpiewanek, Mateusz Mandziuk; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum – III miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska Aleksandra Celejewska, Natalia Pietrzak, Karolina Terlińska, Weronika Konopko, Monika Nowosad, Karina Różańska, Sandra Różańska, Anita Gałązewska, Nikola Łękawska, Natalia Raj; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka koszykowa dziewcząt SP - uczestnicy: Natalia Budzałek, Ewelina Gromek, Patrycja Markiewicz, Marta Raj, Oktawia Rasińska, Karolina Silna, Malwina Szymańska, Kinga Zmudzińska; opiekun Justyna Białasek

·         Piłka ręczna dziewcząt SP – I miejsce; uczestnicy: Natalia Budzałek, Ewelina Gromek, Justyna Konopko, Marta Raj, Karolina Silna, Małgorzata Śniegowska, Oktawia Rasińska, Kinga Zmudzińska; opiekun Marek Batóg 

Szczebel rejonowy

·         Piłka koszykowa chłopców gimnazjum – II miejsce; uczestnicy: Mariusz Raj, Marcin Celejewski, Michał Rabiega, Łukasz Terliński, Mateusz Zdunowski, Gerald Zubrzycki, Bartosz Wowczko, Maciej Śpiewanek, Mateusz Mandziuk; opiekun Krzysztof Celejewski

Szczebel wojewódzki

·         Półfinał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców gimnazjum-II miejsce; uczestnicy: Mariusz Raj, Marcin Celejewski, Michał Rabiega, Lukasz Terliński, Mateusz Zdunowski, Gerald Zubrzycki, Bartosz Wowczko, Maciej Śpiewanek, Mateusz Mandziuk; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Finał wojewódzki w piłce ręcznej chłopców gimnazjum- IV miejsce; uczestnicy: Mariusz Raj, Marcin Celejewski, Michał Rabiega, Lukasz Terliński, Mateusz Zdunowski, Gerald Zubrzycki, Bartosz Wowczko, Maciej Śpiewanek, Mateusz Mandziuk; opiekun Krzysztof Celejewski

 

Rok  2008/2009

Szczebel powiatowy

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum - II miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Anita Gałązewska, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Marta Rydlewska, Weronika Konopko, Nikola Łękawska, Karolina Terlińska, Natalia Broja, Sandra Ułańska, Kinga Zmudzińska, Monika Nowosad; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka nożna chłopców SP- II miejsce; uczestnicy: Tomasz Nita, Patryk Jeziorski, Paweł Dzielendziak, Gracjan Różański, Krystian Klocek, Patryk Białkowski, Marcin Rąblewski; opiekun Marek Batóg

 

Rok  2009/2010

Szczebel powiatowy

·         Indywidualne biegi przełajowe; uczestnicy: Karolina Frątczak- I miejsce, Kacper Dębski - II miejsce, Karolina Terlińska- II miejsce

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum- I miejsce; uczestnicy: Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karina Różańska, Natalia Pietrzak, Weronika Konopko, Karolina Terlińska, Natalia Broja, Sandra Ułańska, Kinga Zmudzińska, Monika Nowosad, Beata Jaworska,  Justyna Konopko, Natalia Budzałek ; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka koszykowa dziewcząt gimnazjum - I miejsce; uczestnicy: Natalia Pietrzak, Natalia Broja, Aleksandra Celejewska, Agata Celejewska, Weronika Konopko, Justyna Konopko, Katarzyna Konopko, Karina Różańska Beata Jaworska, Karolina Dzielendziak, Sandra Ułańska, Kinga Zmudzińska, Malwina Szymańska, Natalia Budzałek, Daria Górnicka, Marta Raj; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         „5” piłkarskie chłopców szkoły podstawowej - III miejsce; uczestnicy: Jonasz Zborowski, Bartosz Kiljański, Mateusz Brzytwa, Kacper Dębski, Przemysław Rudnicki, Grzegorz Grzeszak, Łukasz Celejewski, Dawid Zborowski, Olgierd Głos, Dawid Wróblewski, Jakub Dzielendziak, Wojciech Ostrowski; opiekun- Marek Batóg

·         Piłka nożna dziewcząt gimnazjum - III miejsce; uczestnicy: Natalia Pietrzak, Weronika Konopko, Karolina Dzielendziak, Agata Celejewska, Aleksandra Celejewska, Karolina Terlińska, Kinga Zmudzińska, Sandra Ułańska, Natalia Broja, Karina Różańska, Natalia Budzałek, Monika Nowosad, Beata Jaworska; opiekun Justyna Białasek

Szczebel wojewódzki

·         Półfinał wojewódzki - piłka ręczna dziewcząt gimnazjum; uczestnicy: Weronika Konopko, Karolina Dzielendziak, Agata Celejewska, Karolina Terlińska, Kinga Zmudzińska, Natalia Broja, Karina Różańska, Natalia Budzałek, Monika Nowosad, Beata Jaworska, Justyna Konopko, Malwina Szymańska; opiekun Ireneusz Mandziuk

 

Rok  2010/2011

Szczebel powiatowy

·         Indywidualne biegi przełajowe; uczestnicy: Karolina Frątczak- II miejsce, Natalia Budzałek- III miejsce, Olgierd Głos- V miejsce

·         Tenis stołowy- IV miejsce drużynowo; uczestnicy: Kacper Dębski, Cezary Kiljański; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka ręczna chłopców gimnazjum - II miejsce; uczestnicy: Mariusz Bojba, Karol Dąbrowski, Damian Klocek, Mateusz Łubniewski, Patryk Bujalski, Cezary Mandziuk, Piotr Nita, Kacper Zubrzycki, Daniel Klocek, Gracjan Różański, Wojciech Grzeszak; opiekun Marek Batóg

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum - I miejsce; uczestnicy: Kinga Zmudzińska, Natalia Budzałek, Justyna Konopko, Daria Górnicka, Aleksandra Głos, Magdalena Puchiewicz, Marta Raj, Malwina Szymańska, Marta Klocek, Magdalena Wojtkowiak; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Piłka koszykowa chłopców szkół podstawowych- III miejsce; uczestnicy: Olgierd Głos, Mateusz Brzytwa, Mateusz Celejewski, Michał Marks, Dawid Zborowski, Jonasz Zborowski, Dawid Wróblewski, Wojciech Ostrowski, Jakub Dzielendziak, Brajan Witczak, Wojciech Bielicki, Seweryn Majchrzak; opiekun Marek Batóg

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum- I miejsce; uczestnicy: Kinga Zmudzińska, Natalia Budzałek, Justyna Konopko, Barbara Konopko, Katarzyna Konopko, Marta Raj, Malwina Szymańska, Daria Górnicka, Magdalena Puchiewicz, Marta Klocek, Magdalena Wojtkowiak; opiekun Krzysztof Celejewski

·         Piłka koszykowa dziewcząt gimnazjum- II miejsce; uczestnicy: Kinga Zmudzińska, Natalia Budzałek, Justyna Konopko, Barbara Konopko, Katarzyna Konopko, Marta Raj, Malwina Szymańska, Daria Górnicka, Magdalena Puchiewicz, Marta Klocek, Magdalena Wojtkowiak; opiekun Krzysztof Celejewski

Szczebel wojewódzki

·         Półfinał wojewódzki piłki ręcznej dziewcząt gimnazjum- IV miejsce; uczestnicy: Kinga Zmudzińska, Malwina Szymańska, Natalia Budzałek, Daria Górnicka, Magdalena Puchiewicz, Marta Raj, Justyna Konopko, Barbara Konopko, Marta Klocek, Aleksandra Głos, Magdalena Wojtkowiak; opiekun Krzysztof Celejewski

 

Rok 2011/2012

Szczebel powiatowy

·         Piłka ręczna chłopców gimnazjum III miejsce; uczestnicy: Patryk Jeziorski, Gracjan Różański, Tomasz Nita, Tomasz Dzielendziak, Wojciech Grzeszak, Damian Bojba, Konrad Ciapa, Sebastian Pazgier, Grzegorz Grzeszak, Cezary Kiljański, Bartosz Kiljański, Hubert Piątek, Kacper Dębski, Mateusz Celejewski, opiekun Marek Batóg

·         „4” chłopców SP II miejsce; uczestnicy: Damian Małecki, Seweryn Majchrzak, Mateusz Witkowski, Wojciech Bielicki, Norbert Grzegorczyk, Krzysztof Ostrowski, Kacper Błach, Kacper Barabasz, opiekun Krzysztof Celejewski

 

Rok 2012 – 2013

Szczebel rejonowy

·         Mini koszykówka dziewcząt SP III miejsce; uczestnicy: Sylwia Ułańska, Magdalena Grześkowiak, Marzena Szramska, Natalia Nikadon, Nikola Śmigielska, Patrycja Sikora, Izabela Nowak, Wanessa Szwejda, Wiktoria Kowalewska, opiekun Krzysztof Celejewski

·         Piłka nożna chłopców gimnazjum II miejsce; uczestnicy: Piotr Falów, Aleksander Kowalicki, Mateusz Kwiatkowski, Krystian Romanowski, Bartosz Kilianski, Patryk Szostak, Grzegorz Grzeszak, Kacper Dębski, opiekun Marek Batóg

 

Rok 2013/2014

Szczebel gminny

·         Mikołajkowy wielobój sprawnościowy dla klas I-III- I miejsce; uczestnicy: Błażej Cieślak, Radosław Kafka, Bartłomiej Małecki, Bartłomiej Szramski, Piotr Kleinrok, Kacper Wojciechowski, Kaja Skrobańska, Agata Ślusarczyk, Ewelina Siwińska, Oliwia Motyl, Karina Witczak, Wiktoria Kaźmierczak; opiekun Marek Batóg

 

Szczebel powiatowy

·         Tenis stołowy- IV miejsce: Mateusz Kwiatkowski, Krystian Wolf, V miejsce: Monika Malińska, Paula Śmigielska; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka nożna dziewcząt gimnazjum- IV miejsce; uczestnicy: Monika Malińska, Karolina Brzytwa, Sandra Rzepecka, Katarzyna Grzeszak, Sylwia Ułańska, Nikola Śmigielska, Patrycja Sikora, Ewelina Łabęda, Aleksandra Grzeskowiak, Magdalena Grześkowiak, Klaudia Wenerowicz, Patrycja Pazgier, Agata Górna; opiekun Ireneusz Mandziuk

 

Rok 2014/2015

Szczebel powiatowy

·         Piłka ręczna dziewcząt gimnazjum- IV miejsce; uczestnicy: Monika Malińska, Karolina Brzytwa, Żaneta Dudek, Elwira Szydłowska, Sandra Rzepecka, Katarzyna Grzeszak, Sylwia Ułańska, Nikola Śmigielska, Wanessa Szwejda, Patrycja Sikora, Sara Miszczyk; opiekun Ireneusz Mandziuk

·         Piłka koszykowa dziewcząt gimnazjum -IV miejsce; uczestnicy: Monika Malińska, Karolina Brzytwa, Żaneta Dudek, Elwira Szydłowska, Sandra Rzepecka, Katarzyna Grzeszak, Sylwia Ułańska, Nikola Śmigielska, Wanessa Szwejda, Patrycja Sikora, Sara Miszczyk; opiekun Ireneusz Mandziuk

 


Absolwenci Gimnazjum – 2002 r.

 

 

2005 r.

 

 

 

 

 

Dzień Unii Europejskiej

 

 

Wycieczka nad morze

 

 

 


KIEROWNICY SZKOŁY

 

Nazwisko i imię

Okres zatrudnienia

rozpoczęcie

(rok szkolny)

zakończenie

(rok szkolny)

Sadecki Paweł

1945/1946

1947/1948

Sadecka Maria

1948/1949

1949/1950

Kwiatkowska Janina

1950/1951

1950/1951

Zatońska Maria

1951/1952

1951/1952

Pogonowski Bogumił

1952/1953

1953/1954

Szulwic Benedykt

1953/1954

1955/1956

Daniszewska Kazimiera

1956/1957

1959/1960

Olszowy Władysław

1960/1961

1961/1962

Gospodarczyk Franciszek

1962/1963

1963/1964

Kleinrok Zbigniew

1964/1965

do 31.12.1973

 

 

 


DYREKTORZY SZKOŁY

 

 

Zbigniew Kleinrok

Mariusz Śpiewanek

(1.01.1974 – 31.08.1987)

(1.09.1987 – 31.08.1990)

 

 

Ireneusz Mandziuk

wicedyrektor Anna Kleinrok

(1.09.1990 – 31.08.2013)

(od 1.09 2000 – 31.08.2009)

wicedyrektor od 1.09.2013

(1.09.2012 – 31.08.2013)

 


DYREKTOR SZKOŁY

Ferdynand Sańko

(od 1.09.2013)

 

 

 


 

 

 

 

Grono pedagogiczne – rok 1992

 

 

Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w nowym budynku szkolnym – 2000 r.


Spotkanie po latach – 2013 r.

 

 

 

Nasi Seniorzy – 2013 r.

 

 

 

Laureatki konkursu „Nie zaśmiecaj, nie wypalaj” – 2008 r.

 

 

Pożegnanie klas III – 2013 r.

 

 

 

Koło teatralne – „Rzepka” Juliana Tuwima – rok 2013

 

 

Dyskoteka – 2004 r.

 

 

 


WYKAZ NAUCZYCIELI

Nazwisko i imię

Okres zatrudnienia

rozpoczęcie

(rok szkolny)

zakończenie

(rok szkolny)

Sadecki Paweł

1945/1946

1947/1948

Sadecka Maria

1945/1946

1949/1950

Zabłocki Jarosław

1945/1946

1947/1948

ks. Domusud Kazimierz

1945/1946

1945/1946

Rzeźniczek Genowefa

1946/1947

1946/1947

ks. Rybicki Wacław

1946/1947

1949/1950

1956/1957

1956/1957

Wackerman Lubomira

1947/1948

1948/1949

Grudzińska Lubomira

1948/1949

1953/1954

Lichuta Kazimierz

1948/1949

1949/1950

Kiliański Jan

1948/1949

1948/1949

Rybicka Barbara

1949/1950

1949/1950

Kwiatkowska Janina

1950/1951

1950/1951

Komajda Stefania

1950/1951

1951/1952

Zatońska Maria

1951/1952

1951/1952

Saluk Jan

1951/1952

1951/1952

Sośnicka Maria (Ryzińska)

1952/1953

1968/1969

Pogonowski Bogumił

1952/1953

1953/1954

Michalski Adam

1952/1953

1952/1953

Eksztedt Czesław

1952/1953

1952/1953

Sciepuro Teresa

1952/1953

1952/1953

Szulwic Benedykt

1953/1954

1955/1956

Danieluk Konstanty

1953/1954

1953/1954

Caruk Ludmiła

1954/1955

1954/1955

Socik Irena

1954/1955

1954/1955

Kudela Kazimierz

1954/1955

1954/1955

Socik Regina

1954/1955

1955/1956

Miaskowski Piotr

1954/1955

1956/1957

Wiśniewski Stanisław

1954/1955

1955/1956

Kowalińska Halina

1954/1955

1954/1955

Wiśniewska Irena

1955/1956

1955/1956

Łukaszewicz Romualda

1955/1956

1955/1956

Daniszewska Kazimiera

1956/1957

1959/1960

Buraczewska Danuta

1956/1957

1956/1957

Ryczek Ryszard

1956/1957

1963/1964

Trziszka Zygmunt

1956/1957

1957/1958

Krukar Krystyna

1956/1957

1957/1958

Kociszewska Kazimiera

1956/1957

1960/1961

Piórkowska

1958/1959

1959/1960

Jagiełowicz Jan

1958/1959

1959/1960

1961/1962

1962/1963

Głos Halina (Jarzewicz)

1959/1960

1993/1994

1995/1996

1995/1996

Rozkrut Zbigniew

1959/1960

1961/1962

Studniarz Maria

1959/1960

1990/1991

1993/1994

1993/1994

1998/1999

1998/1999

Pasiciel Tadeusz

1959/1960

1990/1991

Olszowy Władysław

1960/1961

1961/1962

Olszowa Krystyna

1960/1961

1961/1962

Strączko Jadwiga (Jagiełowicz)

1960/1961

1962/1963

Demiańczyk Anna

1962/1963

1966/1967

Gospodarczyk Franciszek

1962/1963

1963/1964

Szlanta Helena

1963/1964

1985/1986

1988/1989

1998/1999

Kleinrok Zbigniew

1964/1965

1987/1988

1989/1990

1990/1991

Górka Andrzej

1964/1965

1967/1968

Obszańska Maria

1965/1966

1967/1968

Bakalarska Danuta

1966/1967

1968/1969

Kryczyński Selim

1966/1967

1976/1977

Wójcik Krystyna

1967/1968

1967/1968

Wołyniec Krystyna

1967/1968

1967/1968

Winter Jadwiga

1968/1969

1969/1970

Pecelt Marta

1968/1969

1968/1969

Rydzyk Maria (Wesołowska)

1968/1969

1975/1976

Ćwiertniak Włodzimierz

1968/1969

1968/1969

Janiec Maria

1968/1969

1969/1970

Konieczna Ewa

1969/1970

1970/1971

Świerszcz Antoni

1969/1970

1974/1975

Piotrowicz Rajmund

1969/1970

1973/1974

Dymidziuk Stanisława

1969/1970

1982/1983

2008/2009

2008/2009

Godlewska Józefa

1970/1971

1974/1975

Piotrowicz Czesław

1971/1972

1972/1973

Jóźwiak Arleta

1973/1974

1973/1974

Rumowski Władysław

1977/1978

1977/1978

Łabędzka Krystyna

1978/1979

1996/1997

Rzepecka Regina

1978/1979

1978/1979

Piechocka Grażyna

1978/1979

2003/2004

Mazurek Halina (Kleinrok)

1981/1982

*

Motko Mirosława

1981/1982

1981/1982

Łyjak Anna

1982/1983

2014/2015

Biernacki Zbigniew

1982/1983

1984/1985

Mandziuk Ireneusz

1983/1984

*

Śpiewanek Mariusz

1983/1984

*

Żurawska Grażyna

1983/1984

2007/2008

Mandziuk Ewa (Stercula)

1984/1985

*

Jurkowski Andrzej

1984/1985

1986/1987

Patyk Wiesława

1985/1986

1985/1986

Sienkiewicz Barbara (Szałek)

1985/1986

1988/1989

1996/1997

1997/1998

Zapart Katarzyna (Łabędzka)

1986/1987

1988/1989

2004/2005

2006/2007

Witczak Ewa

1987/1988

1989/1990

Szostak Hanna (Tarnowska)

1987/1988

1989/1990

Godawska Danuta

1988/1989

1988/1989

Tyktor Jolanta

1989/1990

*

Pietkiewicz Stanisław

1989/1990

*

Protoklitow Małgorzata (Sierszulska)

1990/1991

2004/2005

Kowalski Marek

1990/1991

1995/1996

ks. Wielgolaski Tadeusz

1990/1991

1991/1992

Skwarek Izabela (Stachura)

1991/1992

2007/2008

Lewosińska Edyta

1991/1992

1993/1994

Różańska Małgorzata (Stieler)

1991/1992

*

ks. Nuckowski Jan

1991/1992

1996/1997

Kleinrok Anna

1992/1993

*

ks. Gwóźdź Andrzej

1992/1993

1993/1994

Majchrzak Agnieszka (Werecka)

1993/1994

1995/1996

1997/1998

1998/1999

Celejewski Krzysztof

1993/1994

*

Kostecka Elżbieta

1994/1995

1998/1999

Głowacka Marlena

1994/1995

1996/1997

ks. Bieługa Leszek

1994/1995

1995/1996

Strzelecka Anna

1995/1996

1995/1996

Batóg Marek

1996/1997

*

Lange Robert

1996/1997

1997/1998

ks. Kusiak Bogusław

1996/1997

1997/1998

Łazor Małgorzata

1996/1997

1996/1997

Bossy Joanna

1997/1998

1998/1999

Dębska Dorota

1997/1998

*

Myśków Marlena (Kępka)

1997/1998

2011/2012

Borówko Agnieszka

1997/1998

1998/1999

ks. Bołbot Antoni

1998/1999

2001/2002

ks. Szkwarek Andrzej

1998/1999

1998/1999

Gryczyk Anna

1999/2000

1999/2000

Korzeniowski Adam

1999/2000

*

Smogur Zbigniew

1999/2000

2006/2007

2008/2009

2008/2009

Wróbel Zbigniew

1999/2000

2006/2007

Kasprzak Elwira

2000/2001

2000/2001

Brzytwa Ireneusz

2001/2002

*

Kwiatkowska Renata

2001/2002

2003/2004

Biczkowski Mariusz

2001/2002

2001/2002

Michałowska Dorota

2002/2003

2007/2008

ks. Sobolewski Jan

2002/2003

2004/2005

Mierzejewska Magdalena

2003/2004

2005/2006

Szwagierczak Agnieszka

2003/2004

2005/2006

Piwko Katarzyna

2003/2004

2007/2008

Klary Beata

2003/2004

2003/2004

Nowak Jolanta

2003/2004

2003/2004

Bojba Justyna

2004/2005

2004/2005

Rudzińska Katarzyna

2005/2006

2006/2007

Rudzińska Joanna

2005/2006

2012/2013

Białasek Justyna

2005/2006

2009/2010

ks. Decker Robert

2005/2006

2007/2008

Sikora Emilia

2006/2007

2006/2007

Forster Urszula

2006/2007

2006/2007

Wawrzyniak Olga

2006/2007

2006/2007

Krupko Anna

2006/2007

2006/2007

Wojtanowska Aleksandra

2007/2008

2007/2008

Kowalczyk Magdalena

2007/2008

2007/2008

Pęcherzewski Janusz

2007/2008

2007/2008

2011/2012

*

Napiórkowska Elżbieta

2007/2008

2007/2008

Kozłowska-Hewusz Jolanta

2007/2008

2009/2010

Atroszko-Szlachtowicz Aleksandra

2008/2009

2008/2009

Maculewicz Katarzyna (Kralisz)

2008/2009

2008/2009

Radziwanowska-Krajewska Anna

2008/2009

2014/2015

Ring Magdalena

2008/2009

*

Niemojewska Ewa

2008/2009

2013/2014

Wilkowska Agnieszka

2008/2009

2009/2010

ks. Woźny Wojciech

2008/2009

2008/2009

Tymm Anna

2008/2009

2009/2010

Nowak Radosław

2009/2010

*

ks. Bagiński Ireneusz

2009/2010

2012/2013

Nawrot Iwona

2010/2011

2010/2011

Pukszta Monika

2010/2011

2010/2011

Zimna Justyna

2010/2011

2010/2011

Chmielewska Magdalena

2011/2012

2011/2012

Śmigielska Joanna

2011/2012

2014/2015

Adamska Aleksandra

2011/2012

2012/2013

Myka Marzena

2011/2012

*

Grzelak Piotr

2011/2012

2011/2012

Witczak Marta

2012/2013

2013/2014

Kowalska-Proszowska Marta

2012/2013

2012/2013

Sańko Ferdynand

2013/2014

*

Sondej Roman

2013/2014

2014/2015

ks. Kaczmarek Robert

2013/2014

2013/2014

Jankowska Monika

2013/2014

*

ks. Piekoszewski Mariusz

2014/2015

*

Banaszak Natalia

2014/2015

*

Bielewicz Joanna

2014/2015

2014/2015

Krupińska Maria

2014/2015

*

* nauczyciel obecnie zatrudniony

 

 

 

 

LISTA OBECNYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

Białkowska Agnieszka

od 26.08.1991 r.

Borkowska Renata

od 01.12.2003 r.

Głos Agnieszka

od 09.04.2002 r.

Jakubiak Krystyna

od 01.10.2002 r.

Klocek Wioletta

od 03.03.2011 r.

Siede Magdalena

od 07.09.2009 r.

Wesołowska Anna

od 01.03.2000 r.

Wojciechowska Katarzyna

od 01.09.2003 r.

Wolter Czesław

od 16.07.2008 r.

 

 

 

 

 

LISTA BYŁYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI
 I OBSŁUGI

 

Białkowska Romualda

Biernacka Iwona

Błażykowska Jadwiga

Branecka Teresa

Cycoń Maria

Czerwińska Kazimiera

Frankowska Janina

Giszter Romualda

Jakubowska Celina

Jaworska Helena

Kleinrok Józefa

Klimaszewska Janina

Malińska Irena

Matysiak Antoni

Mazurek Tadeusz

Myszkowska Irena

Nawrotkiewicz Edyta

Nawrotkiewicz Urszula

Stolarski Władysław

Wesołowska Stanisława

Wesołowski Andrzej

Witczak Czesława

Witkowska Maria

Zienko Rozalia

Mandziuk Radosław

Ostrowska Ewa

Kwiatkowska Bożena

Zamostny Piotr

Dudek Wiesław

 

 

Zakończenie roku szkolnego – 1983 r.

 

 

 

 

 

WYKAZ ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM NR 2 W LIPKACH WIELKICH

 

 

 

ROK 2015

KLASA IIIB

1.      Błażykowski Kacper

2.      Brzytwa Karolina

3.      Bujalski Kacper

4.      Frątczak Karolina

5.      Grzeszak Katarzyna

6.      Malińska Monika

7.      Mamet Sandra

8.      Marks Michał

9.      Nita Łukasz

10.  Nowak Jagoda

11.  Rzepecka Sandra

12.  Stańczyk Krzysztof

13.  Strzelecki Rafał

14.  Szczecina Wojciech

15.  Szydłowska Elwira

16.  Ślusarczyk Dominika

17.  Wiśniewski Adam

18.  Wenerowicz Klaudia

19.  Witczak Brajan

20.  Zborowski Jonasz

WYCH. mgr Dorota Dębska

 

KLASA IIIA

1.      Barylska Natalia

2.      Bojba Kamil

3.      Brzezina Joanna

4.      Dudek Żaneta

5.      Falów Piotr

6.      Górniak Jarosław

7.      Kiljańska Mariola

8.      Kowalska Beata

9.      Nowaczewski Eryk

10.  Pazgier Patrycja

11.  Romanowski Damian

12.  Romanowski Michał

13.  Romanowski Norbert

14.  Romanowski Szymon

15.  Żabnicka Katarzyna

WYCH. mgr Anna Łyjak

 

ROK 2014

KLASA IIIA

1.      Banyś Julia

2.      Bukiewicz Klaudia

3.      Chmielarz Eryk

4.      Dzielendziak Jakub

5.      Falów Agnieszka

6.      Glonek Dawid

7.      Górna Adriana

8.      Górny Piotr

9.      Grześkowiak Aleksandra

10.  Frątczak Anita

11.  Kaźmierczak Magdalena

12.  Klocek Sebastian

13.  Kwiatkowski Mateusz

14.  Łabęda Ewelina

15.  Muszyńska Klaudia

16.  Porańczyk Piotr

17.  Śmigielska Paula

18.  Wolf Krystian

19.  Zborowski Dawid

WYCH. mgr Ireneusz Brzytwa

 

KLASA IIIB

1.      Barabasz Klaudia

2.      Brzytwa Łukasz

3.      Chatłas Żaneta

4.      Głos Olgierd

5.      Jarząbek Wiktoria

6.      Karalus Jan

7.      Kłucińska Natalia

8.      Kowalicki Maciej

9.      Krajniak Kinga

10.  Lisiecki Robert

11.  Ostrowski Wojciech

12.  Pielak Weronika

13.  Romanowska Klaudia

14.  Stolarski Marcin

15.  Strzelecka Anita

WYCH. mgr Krzysztof Celejewski

 

ROK 2013

KLASA IIIA

1.      Białkowska Natalia

2.      Dębski Kacper

3.      Dylewska Natalia

4.      Grzeszak Grzegorz

5.      Kasper Michalina

6.      Kowalicki Aleksander

7.      Langa Aneta

8.      Majchrzak Patrycja

9.      Nowak Damian

10.  Rudnicki Przemysław

11.  Stankiewicz Łukasz

12.  Szczepaniak Weronika

13.  Szkudlarek Marta

14.  Wojtkowiak Agata

15.  Wojtkowiak Paulina

16.  Zawadzki Damian

WYCH. mgr Halina Mazurek

 

KLASA IIIB

1.      Izabela Drążek

2.   Górniak Sylwia

3 .Grzeszak Wojciech

4 . Kapuścińska Magdalena

5. Kiljański Bartosz

6. Motyl Klaudia

7. Pyza Sara

8. Rabiega Agnieszka

9. Romanowski Krystian

10. Szostak Patryk

11.Wdowiak Honorata

12.Zborowski Łukasz

WYCH. mgr Marek Batóg

 

ROK 2012

KLASA IIIA

1.      Benedyk Kamila

2.      Biłas Katarzyna

3.      Bujalska Donata

4.      Bura Oliwia

5.      Dzielendziak Paweł

6.      Kiljański Cezary

7.      Kołdrzak Patrycja

8.      Kunik Agata

9.      Jeziorski Patryk

10.  Nita Tomasz

11.  Pazgier Sebastian

12.  Przyłucka Paula

13.  Pupka Krystian

14.  Różański Gracjan

WYCH. mgr Dorota Dębska

 

KLASA IIIB

1.      Białkowski Patryk

2.      Bojba Damian

3.      Brzezina Aleksandra

4.      Celejewska Marzena

5.      Ciapa Konrad

6.      Górnicki Arkadiusz

7.      Grabowska Karolina

8.      Klocek Daniel

9.      Klocek Krystian

10.  Konopko Katarzyna

11.  Maciejewska Dorota

12.  Markiewicz Paweł

13.  Mazurczak Kamila

14.  Rąblewski Marcin

15.  Rega Angelika

16.  Witczak Małgorzata

WYCH. mgr Anna Łyjak

 

ROK 2011

KLASA IIIA

1.      Bojba Mariusz

2.      Dąbrowski Karol

3.      Dzielendziak Paulina

4.      Kaźmierczak Dawid

5.      Kleinrok Kacper

6.      Klocek Damian

7.      Kłucińska Ewelina

8.      Łubniewski Mateusz

9.      Markiewicz Patrycja

10.  Raj Marta

11.  Rasińska Oktawia

12.  Szymańska Malwina

13.  Wojtkowiak Magdalena

14.  Zmudzińska Kinga

WYCH. mgr Ireneusz Brzytwa

 

KLASA IIIB

1.      Budzałek Natalia

2.      Bujalski Patryk

3.      Burzawa Patryk

4.      Głos Aleksandra

5.      Górnicka Daria

6.      Gromek Ewelina

7.      Johansen Dagmara

8.      Klocek Marta

9.      Konopko Barbara

10.  Konopko Justyna

11.  Maciejewski Maciej

12.  Mandziuk Cezary

13.  Nita Piotr

14.  Nowak Tomasz

15.  Puchiewicz Magdalena

16.  Śniegowska Małgorzata

17.  Zubrzycki Kacper

WYCH. mgr Anna Radziwanowska-Krajewska

 

ROK 2010

KLASA IIIA

1.      Celejewska Agata

2.      Celejewska Aleksandra

3.      Imbierowicz Tomasz

4.      Klocek Łukasz

5.      Konopko Weronika

6.      Krok Emilia

7.      Łękawska Karolina

8.      Łopato Piotr

9.      Mazurczak Paweł

10.  Mądry Nikola

11.  Nowosad Monika

12.  Pawlak Agnieszka

13.  Pupka Jolanta

14.  Wenerowicz Katarzyna

15.  Witczak Andrzej

16.  Witczak Anita

17.  Witczak Paulina

18.  Wojtkowiak Łukasz

WYCH. mgr Halina Mazurek

 

KLASA IIIB

1.      Broja Natalia

2.      Cieślak Mateusz

3.      Cząstka Agnieszka

4.      Dzielendziak Karolina

5.      Jaworska Beata

6.      Kasińska Jagoda

7.      Kaźmierczak Przemysław

8.      Pawlak Adrian

9.      Pietrzak Natalia

10.  Polak Justyna

11.  Różańska Karina

12.  Sawoch Monika

13.  Snoch Natalia

14.  Stolarska Marta

15.  Szkudlarek Arkadiusz

16.  Terlińska Karolina

17.  Ułańska Sandra

18.  Żabnicka Anna

WYCH. mgr Justyna Białasek

 

ROK 2009

KLASA IIIA

1.      Bogucki Dawid

2.      Brzezina Magdalena

3.      Brzóska Dariusz

4.      Celejewski Dawid

5.      Dzielendziak Monika

6.      Gałązewska Anita

7.      Grabowska Paulina

8.      Jakubiak Aneta

9.      Klocek Lucyna

10.  Kowalska Ewa

11.  Łękawska Nikola

12.  Ostrowski Paweł

13.  Piątek Przemysław

14.  Pokrzewnicka Aleksandra

15.  Rasiński Paweł

16.  Rudnicka Izabela

17.  Rydlewska Marta

18.  Szkudlarek Karolina

19.  Szulczewska Anna

20.  Wielgos Weronika

21.  Zmudziński Dawid

WYCH. mgr Marek Batóg

 

KLASA IIIB

1.      Adydan Patryk

2.      Budkowska Klaudia

3.      Bukiewicz Lucyna

4.      Cuprian Michał

5.      Danielak Agata

6.      Drążek Tomasz

7.      Mazurczak Małgorzata

8.      Mądry Jowita

9.      Pawlak Kacper

10.  Pawlak Krystian

11.  Pazgier Justyna

12.  Raj Natalia

13.  Rega Magdalena

14.  Różańska Sandra

15.  Szydłowska Patrycja

16.  Wawrzyniak Joanna

17.  Zawadzka Katarzyna

18.  Zdeb Marcin

19.  Zieliński Adam

WYCH. mgr Anna Łyjak

 

 

 

ROK 2008

KLASA IIIA

1.      Bielicka Monika

2.      Biłas Olga

3.      Borkowski Szczepan

4.      Celejewska Edyta

5.      Celejewski Marcin

6.      Jakubowska Izabela

7.      Miszczyk Michał

8.      Rabiega Michał

9.      Raj Mariusz

10.  Surma Monika

11.  Śliwiak Mateusz

12.  Terliński Łukasz

13.  Zdunowski Mateusz

WYCH. mgr Mariusz Śpiewanek

 

KLASA IIIB

1.      Depa Kamila

2.      Depa Radosław

3.      Gaudyn Justyna

4.      Kasper Magdalena

5.      Klocek Justyna

6.      Krok Karolina

7.      Łazor Jarosław

8.      Pawlak Patryk

9.      Puchiewicz Paulina

10.  Scecewicz Łukasz

11.  Siuda Dominika

12.  Stankiewicz Dawid

13.  Ślusarczyk Marzena

14.  Śpiewanek Maciej

15.  Witczak Ewelina

16.  Wowczko Bartosz

WYCH. mgr inż. Stanisław Pietkiewicz

 

KLASA IIIC

1.      Buse Natalia

2.      Gromek Wioletta

3.      Klocek Sylwia

4.      Kutarba Mateusz

5.      Lisiecka Iwona

6.      Łopato Anna

7.      Łubniewska Katarzyna

8.      Łyjak Maciej

9.      Mandziuk Mateusz

10.  Partyka Kamil

11.  Pietrzak Mateusz

12.  Pyza Ksenia

13.  Silna Patrycja

14.  Ślizowski Waldemar

15.  Witkowska Małgorzata

16.  Zięba Grzegorz

17.  Zubrzycki Gerald

WYCH. mgr Ireneusz Brzytwa

 

ROK 2007

KLASA IIIA

1.      Bujalska Katarzyna

2.      Dzielendziak Grzegorz

3.      Jakubowska Małgorzata

4.      Jarząbek Ewelina

5.      Karaczun Bartosz

6.      Kasiński Adam

7.      Klocek Mariusz

8.      Kłos Kamil

9.      Kołdrzak Marta

10.  Kunik Katarzyna

11.  Kwiatkowska Honorata

12.  Łyjak Agata

13.  Mielczarek Adrian

14.  Nowosad Sylwia

15.  Partyka Katarzyna

16.  Polak Marlena

17.  Spychała Beata

18.  Stańczyk Paulina

19.  Szostak Joanna

20.  Ułański Paweł

21.  Urbaniak Paulina

22.  Zawada Marcin

23.  Żabnicki Łukasz

24.  Żakowski Paweł

WYCH. mgr Dorota Dębska

 

KLASA IIIB

1.      Bednarek Joanna

2.      Białkowski Marcin

3.      Budkowski Paweł

4.      Buse Magdalena

5.      Dąbrowska Ewa

6.      Dudkiewicz Agnieszka

7.      Dylewski Dawid

8.      Glonek Radosław

9.      Górnicki Piotr

10.  Jaworski Mariusz

11.  Krysiak Jacek

12.  Łubniewski Mariusz

13.  Markiewicz Katarzyna

14.  Miszczyk Emilia

15.  Moczadło Adriana

16.  Nowosad Łukasz

17.  Ogrodowska Agata

18.  Pawlak Angelika

19.  Pienio Łukasz

20.  Stefanek Hanna

21.  Szymański Daniel

22.  Woźniak Katarzyna

23.  Zawadzki Konrad

24.  Zdanowska Katarzyna

WYCH. mgr Halina Mazurek

 

ROK 2006

KLASA IIIA

1.      Babik Marcin

2.      Białkowska Paulina

3.      Bogucka Żaneta

4.      Brzytwa Małgorzata

5.      Bujalska Natalia

6.      Bujalski Marcin

7.      Dylewska Patrycja

8.      Figiel Angelika

9.      Glonek Magdalena

10.  Jakrzewska Aleksandra

11.  Jakubiak Paweł

12.  Klincewicz Joanna

13.  Klocek Mateusz

14.  Kozaryn Iwona

15.  Maciejewski Daniel

16.  Małecki Paweł

17.  Muszyńska Paulina

18.  Piątek Marta

19.  Polak Mariusz

20.  Puchiewicz Łukasz

21.  Szulczewska Klaudia

22.  Szydłowski Piotr

23.  Urbanek Przemysław

24.  Wdowiak Paulina

25.  Witczak Adam

WYCH. mgr Izabela Skwarek

 

KLASA IIIB

1.      Białowąs Daria

2.      Brzezina Marta

3.      Budkowski Paweł

4.      Cebulski Jędrzej

5.      Ciapa Justyna

6.      Dębska Urszula

7.      Gałdyn Wojciech

8.      Gromek Dawid

9.      Jarząbek Łukasz

10.  Jarząbek Piotr

11.  Kasper Małgorzata

12.  Kunik Damian

13.  Małyszko Milena

14.  Mandzuk Martyna

15.  Mizgier Kamil

16.  Oleś Krzysztof

17.  Pacholczyk Patrycja

18.  Pietrzak Łukasz

19.  Pietrzak Sławomir

20.  Snoch Patrycja

21.  Stankiewicz Marek

22.  Śniegowski Mirosław

23.  Terlińska Katarzyna

24.  Urbaniak Piotr

25.  Walczak Katarzyna

26.  Zdunowski Emil

27.  Zielińska Iwona

28.  Żelachowska Angelika

WYCH. mgr Anna Łyjak

 

ROK 2005

KLASA IIIA

1.      Borkowski Grzegorz

2.      Budzałek Łukasz

3.      Buse Justyna

4.      Czerwiński Piotr

5.      Drapała Bartosz

6.      Dudek Kamila

7.      Forster Aleksandra

8.      Krajniak Jakub

9.      Król Piotr

10.    Małecki Piotr

11.    Moczadło Ewelina

12.    Motyl Marzena

13.    Pietkiewicz Paulina

14.    Polak Damian

15.    Pupka Paulina

16.    Sękowska Beata

17.    Sroka Tomasz

18.    Stefanek Anna

19.    Szostak Aleksandra

20.    Zawadzka Agnieszka

21.    Zawadzki Damian

22.    Żurawska Aleksandra

WYCH. mgr inż. Pietkiewicz Stanisław

 

KLASA IIIB

1.      Bielicka Ewelina

2.      Brzóska Joanna

3.      Ferenc Milena

4.      Frankowska Paulina

5.      Górnicki Konrad

6.      Grzegorczyk Natalia

7.      Kozłowski Adam

8.      Kruszyna Edyta

9.      Maciejewska Kamila

10.    Mierzejewski Tomasz

11.    Nowak Sebastian

12.    Ogrodowski Grzegorz

13.    Piotrowska Natalia

14.    Rudnicki Łukasz

15.    Rydlewski Paweł

16.    Sidorowicz Kamil

17.    Staryszak Marzena

18.    Szafrański Łukasz

19.    Walczak Kamila

20.    Witkowski Rafał

21.    Wojciechowska Liliana

22.    Woźniak Tomasz

WYCH. mgr Mandziuk Ireneusz

 

 

 

KLASA IIIC

1.      Adamska Jolanta

2.      Adamski Marek

3.      Bujalski Piotr

4.      Cząstka Mariusz

5.      Górska Iwona

6.      Gromek Sebastian

7.      Jakubiak Piotr

8.      Łubniewska Ewelina

9.      Popławska Justyna

10.    Prucnal Adrian

11.    Pupka Daniel

12.    Rasińska Izabela

13.    Szczykalska Danuta

14.    Wesołowski Andrzej

15.    Wichrowski Bogdan

16.    Zielony Dawid

17.    Zięba Agnieszka

18.    Żelachowski Kamil

WYCH. mgr Brzytwa Ireneusz

 

ROK 2004

KLASA IIIA

1.      Brzytwa Magdalena

2.      Brzytwa Tomasz

3.      Bukiewicz Andrzej

4.      Bukiewicz Wojciech

5.      Czarnecka Iga

6.      Figiel Marcin

7.      Fit Magdalena

8.      Gościcka Marta

9.      Górnicka Patrycja

10.    Huszcza Katarzyna

11.    Jakubowska Beata

12.    Jeziorska Joanna

13.    Krysiak Mirosław

14.    Kunik Joanna

15.    Łazor Kamil

16.    Łubniewski Tomasz

17.    Łyjak Katarzyna

18.    Maligłowka Dariusz

19.    Małecki Grzegorz

20.    Marchewka Piotr

21.    Porańczyk Dariusz

22.    Pyza Katarzyna

23.    Sondej Marcin

24.    Szałek Magdalena

25.    Śniegowska Katarzyna

26.    Tracz Małgorzata

27.    Zdeb Łukasz

WYCH. mgr Batóg Marek

 

KLASA IIIB

1.      Adamska Maria

2.      Androniak Milena

3.      Babik Ewa

4.      Barczykowski Michał

5.      Budkowski Paweł

6.      Budzałek Robert

7.      Bujalski Grzegorz

8.      Gałązewska Paulina

9.      Kamyk Maciej

10.    Łochunko Andrzej

11.    Maćko Sebastian

12.    Makarewicz Monika

13.    Mierzejewska Katarzyna

14.    Moczadło Tomasz

15.    Nowak Żaneta

16.    Pawlak Marta

17.    Pietrzak Artur

18.    Pietrzak Monika

19.    Płuciennik Jacek

20.    Polak Ewelina

21.    Raj Adam

22.    Rydlewski Piotr

23.    Stankiewicz Anna

24.    Szczepaniak Marta

25.    Urbaniak Paweł

26.    Wiśniewski Bartosz

27.    Witczak Jakub

28.    Zmudziński Grzegorz

WYCH. mgr Dębska Dorota

 

ROK 2003

KLASA IIIA

1.      Bartczak Karolina

2.      Białkowski Radosław

3.      Brzóska Dorota

4.      Bujalski Tomasz

5.      Cierach Tobiasz

6.      Czerwińska Monika

7.      Dąbrowski Adam

8.      Fit Paweł

9.      Gałdyn Katarzyna

10.    Kandalska Beata

11.    Kłos Izabela

12.    Kowalczyk Beata

13.    Kuczyński Michał

14.    Kunik Tomasz

15.    Mazurkiewicz Konrad

16.    Mendel Sebastian

17.    Miszczyk Paweł

18.    Nowak Edyta

19.    Oleś Michał

20.    Ostrowski Krzysztof

21.    Pawlak Anna

22.    Pienio Kamil

23.    Piotrowski Mateusz

24.    Polak Aleksandra

25.    Prucnal Joanna

26.    Rygalski Arkadiusz

WYCH. mgr Celejewski Krzysztof

 

KLASA IIIB

1.      Adamska Anna

2.      Bogucka Michalina

3.      Borysewicz Bartłomiej

4.      Budzałek Dawid

5.      Buśko Adrian

6.      Cieślak Anna

7.      Cząstka Magdalena

8.      Górnicki Tomasz

9.      Jakubiak Joanna

10.    Kowalska Magdalena

11.    Kozajda Krzysztof

12.    Krajniak Maciej

13.    Kunik Rafał

14.    Ławicka Olga

15.    Mazurek Grzegorz

16.    Popko Monika

17.    Popławska Joanna

18.    Porańczyk Katarzyna

19.    Puchiewicz Lucyna

20.    Siemieniecki Wojciech

21.    Snoch Łukasz

22.    Urbanek Radosław

23.    Urbaniak Przemysław

24.    Wiśniewski Rafał

25.    Witkowska Beata

26.    Zgrzebnicki Grzegorz

WYCH. mgr Śpiewanek Mariusz

 

 

ROK 2002

KLASA IIIA

1.      Bogucki Krzysztof

2.      Bujalska Marzena

3.      Bukiewicz Krystyna

4.      Dąbrowska Magdalena

5.      Dębska Agata

6.      Drozd Piotr

7.      Dudek Piotr

8.      Hardej Łukasz

9.      Kasper Mateusz

10.    Kołodziejczyk Wioletta

11.    Król Krzysztof

12.    Łochunko Piotr

13.    Maciejewska Malwina

14.    Moczadło Justyna

15.    Nowak Robert

16.    Popławski Tomasz

17.    Porańczyk Małgorzata

18.    Pupka Agnieszka

19.    Siczek Andrzej

20.    Stolarska Magdalena

21.    Szramski Paweł

22.    Sztuczka Tomasz

23.    Witkowska Justyna

24.    Zmorowski Damian

WYCH. mgr inż. Pietkiewicz Stanisław


KLASA IIIB

1.      Adamski Artur

2.      Brzezina Katarzyna

3.      Cierach Magdalena

4.      Depa Ewa

5.      Dudkiewicz Grzegorz

6.      Figiel Przemysław

7.      Gałązewska Ewelina

8.      Klincewicz Aneta

9.      Kunik Marzena

10.    Malinowski Tomasz

11.    Małuszka Magdalena

12.    Niemojewski Andrzej

13.    Nita Kamila

14.    Piniewski Mariusz

15.    Puchiewicz Rafał

16.    Pyza Kamila

17.    Spasiuk Mariusz

18.    Śniegowska Natalia

19.    Wielgos Tomasz

20.    Wiśniewski Mateusz

21.    Woźniak Karolina

22.    Zamostna Ada

23.    Zielińska Edyta

24.    Zielony Marcin

WYCH. mgr Dębska Dorota

 WYKAZ ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPKACH WIELKICH

 

 

 

ROK 2000

KLASA VIIIA

1.    Banaszak Grzegorz

2.    Barczykowska Katarzyna

3.    Bednarz Łukasz

4.    Bełtowska Joanna

5.    Ciborski Michał

6.    Dudek Dominika

7.    Dylewski Adrian

8.    Gajda Anna

9.    Grabowska Justyna

10.Grzesik Wioleta

11.Jakubowski Grzegorz

12.Kaźmierczak Arkadiusz

13.Małecka Edyta

14.Matysiak Justyna

15.Miszczyk Piotr

16.Motyl Monika

17.Nawrotkiewicz Magdalena

18.Pietkiewicz Paweł

19.Szafrański Adam

20.Witczak Jagoda

WYCH. mgr Śpiewanek Mariusz

 

KLASA VIIIB

1.    Bartczak Monika

2.    Białkowski Wojciech

3.    Cycoń Alina

4.    Dąbrowska Anna

5.    Dudek Andrzej

6.    Forster Joanna

7.    Gałązewski Łukasz

8.    Jakubiak Krzysztof

9.    Kowalski Krystian

10.Łazor Ireneusz

11.Małecka Monika

12.Mandziuk Natalia

13.Ograbek Aneta

14.Piniewska Ewelina

15.Potocki Marek

16.Rudnicka Joanna

17.Rybacka Dorota

18.Rygalska Angelika

19.Smolec Olga

20.Spasiuk Sylwia

21.Szymański Przemysław

22.Ślizowska Natalia

WYCH. mgr Łyjak Anna

 

ROK 1999

KLASA VIIIA

1.    Dąbrowski Tomasz

2.    Dębski Jacek

3.    Forster Jarosław

4.    Gajda Monika

5.    Glonek Krystian

6.    Grzyb Anna

7.    Kaźmierczak Katarzyna

8.    Kucharski Grzegorz

9.    Piątek Magdalena

10.Polak Magdalena

11.Rewaj Marcin

12.Sękowska Małgorzata

13.Siwińska Monika

14.Szafrańska Katarzyna

15.Woźniak Ewa

16.Zawada Piotr

WYCH. mgr Dębska Dorota


KLASA VIIIB

1.    Adamski Leszek

2.    Bednarek Adrian

3.    Dudek Barbara

4.    Frankowski Dominik

5.    Godawski Jakub

6.    Langa Anna

7.    Łazor Joanna

8.    Mazurek Anna

9.    Mizgier Michał

10.Ograbek Krzysztof

11.Pawlik Ewa

12.Rudnicki Mirosław

13.Sroka Krzysztof

14.Szramska Katarzyna

15.Szulczewski Piotr

16.Wróbel Monika

WYCH. mgr Mandziuk I.

 

ROK1998

KLASA VIIIA

1.    Barczykowski Tomasz

2.    Ciborski Bogumił

3.    Cieślak Sławomir

4.    Dąbrowski Dawid

5.    Forster Marta

6.    Grabowski Kamil

7.    Grzyb Daniel

8.    Jakrzewski Krzysztof

9.    Klincewicz Piotr

10.Kruszyna Kamil

11.Miszczyk Anna

12.Nawrotkiewicz Krzysztof

13.Pietrzak Tomasz

14.Potocki Grzegorz

15.Lenczewski Jakub

16.Treider Marcin

17.Woźniak Łukasz

WYCH. mgr Lange Robert

 

KLASA VIIIB

1.    Barylski Tomasz

2.    Bednarek Ewelina

3.    Dudek Elżbieta

4.    Hryniak Marzena

5.    Jarząbek Maciej

6.    Kaczmarczyk Wioleta

7.    Kowalski Sebastian

8.    Małecki Krzysztof

9.    Małecki Mariusz

10.Mandziuk Adrian

11.Mandziuk Krystian

12.Mielczarek Mariusz

13.Nita Dawid

14.Sondej Marta

15.Szulczewski Michał

16.Szwejda Agnieszka

17.Ślizowski Krystian

18.Śniegowska Edyta

19.Węsiora Paulina

WYCH. mgr Mazurek Halina

 

ROK 1997

KLASA VIII

1.    Adamska Angelika

2.    Buse Piotr

3.    Cierach Kamila

4.    Cieślak Adam

5.    Cycoń Andrzej

6.    Gościcki Michał

7.    Kaźmierczak Wiesław

8.    Kłos Kamil

9.    Kirdzik Agata

10.Kubacka Justyna

11.Kuczyński Marcin

12.Langa Honorata

13.Łazor Jacek

14.Mandziuk Łukasz

15.Mielczarek Agata

16.Mierzejewski Marcin

17.Mierzejewska Marta

18.Motyl Łukasz

19.Myszkowski Krzysztof

20.Myszkowski Mariusz

21.Potocki Piotr

22.Ralcewicz Kamila

23.Rasińska Iwona

24.Treider Patryk

25.Wojciechowski Jarosław

26.Wawrzyniak Olga

27.Witczak Bartosz

28.Zawada Mariusz

29.Zawada Sławomir

WYCH. mgr Celejewski Krzysztof

 

ROK 1996

KLASA VIII

1.    Banasiak Damian

2.    Barczykowska Agnieszka

3.    Bełtowski Krystian

4.    Drozd Agnieszka

5.    Grzeszak Arkadiusz

6.    Jakrzewska Paulina

7.    Kaniowski Konrad

8.    Kiernorzycki Łukasz

9.    Klincewicz Łukasz

10.Kończak Barbara

11.Kuczyńska Marta

12.Mandziuk Bartłomiej

13.Michalak Alicja

14.Miszczyk Marcin

15.Motyl Jacek

16.Piątek Kinga

17.Sroka Jarosław

18.Ślizowska Bożena

19.Ślusarczyk Mariusz

20.Śniegowski Tomasz

21.Tracz Jolanta

22.Ułańska Anna

23.Witkowska Anna

24.Zawada Bartłomiej

25.Żurawski Bartosz

WYCH. mgr Kowalski Marek

 

ROK 1995

KLASA VIIIA

1.    Bździonek Julian

2.    Cieślak Arkadiusz

3.    Głowacz Agnieszka

4.    Godawski Marcin

5.    Hryniak Paweł

6.    Jakubiak Paweł

7.    Kozoń Aleksandra

8.    Kuczyński Grzegorz

9.    Łazor Grzegorz

10.Małecki Radosław

11.Mandziuk Konrad

12.Ostrowska Marzena

13.Pabian Jacek

14.Rybacki Grzegorz

15.Spasiuk Katarzyna

16.Stolarska Monika

17.Śniegowska Magdalena

18.Ułański Mieczysław

19.Wiśniewska Joanna

20.Woźniak Wojciech

WYCH. mgr Śpiewanek Mariusz

 

KLASA VIIIB

1.    Banasiak Sławomir

2.    Bezkorowajny Krzysztof

3.    Glonek Monika

4.    Grzesik Anna

5.    Jakubowska Mariola

6.    Kiernorzycka Emilia

7.    Mądrawski Marcin

8.    Nawrotkiewicz Edyta

9.    Nowak Gabriel

10.Porada Anna

11.Porańczyk Jacek

12.Rumieniecki Leszek

13.Stolarska Agata

14.Siwiński Remigiusz

15.Szulczewska Luiza

16.Treider Barbara

17.Wawrzyniak Marta

18.Zieja Janusz

19.Żurawski Hubert

WYCH. mgr Mandziuk Ireneusz

 

ROK 1994

KLASA VIII

1.    Frankowska Kamila

2.    Frankowski Konrad

3.    Głowacz Radosław

4.    Gnutek Jacek

5.    Jakubiak Anna

6.    Jarząbek Krzysztof

7.    Kłos Justyna

8.    Kowalska Monika

9.    Langa Krzysztof

10.Mandziuk Sebastian

11.Michalski Krystian

12.Mielczarek Krystyna

13.Mierzejewska Sylwia

14.Mierzejewski Roman

15.Ostrowski Mirosław

16.Piechocka Joanna

17.Porańczyk Anna

18.Rzepecki Krzysztof

19.Siede Marek

20.Skrobańska Klaudia

21.Styrcula Leszek

22.Ślusarczyk Artur

23.Szostak Magdalena

24.Tyl Renata

25.Wawrzyniak Anna

26.Wiśniewska Katarzyna

27.Witczak Przemysław

28.Witkowski Mirosław

WYCH. mgr Piechocka Grażyna

 

ROK 1993

KLASA VIII

1.    Adamska Ewa

2.    Barabasz Anna

3.    Bełtowska Monika

4.    Białowąs Romana

5.    Bielicka Sylwia

6.    Dębska Dorota

7.    Dębski Dawid

8.    Dzielendziak Anita

9.    Frankowski Tomasz

10.Glonek Mariusz

11.Kaźmierczak Izabela

12.Kowalska Stanisława

13.Kucharska Beata

14.Kucharska Bożena

15.Lehmann Artur

16.Machlańska Beata

17.Majchrzak Małgorzata

18.Mierzejewska Wioletta

19.Mendel Marcin

20.Piechocki Piotr

21.Piniewska Joanna

22.Stankiewicz Jarosław

23.Stasiński Ireneusz

24.Szczecina Aneta

25.Śliwiak Marcin

26.Ślizowski Dawid

27.Ślusarczyk Monika

28.Witczak Wojciech

29.Woźniak Daniel

WYCH. mgr Mazurek Halina

 

ROK 1992

KLASA VIII

1.    Banyś Marek

2.    Bezkorowajny Sylwester

3.    Cycoń Krzysztof

4.    Frankowska Sylwia

5.    Frankowska Sylwia

6.    Głos Monika

7.    Głowacz Marcin

8.    Gnutek Adam

9.    Kafka Barbara

10.Kaźmierczak Bożena

11.Klimaszewska Magdalena

12.Kowalewski Andrzej

13.Kozłowski Łukasz

14.Majchrzak Anna

15.Miszczyk Andrzej

16.Obiała Sylwia

17.Piątek Krystian

18.Piechocka Agnieszka

19.Piechocka Monika

20.Śniegowski Krzysztof

21.Wawrzyniak Grzegorz

22.Wawrzyniak Radosław

23.Wenerowicz Sławomir

24.Węsiora Małgorzata

25.Zmora Roman

26.Zmora Tomasz

27.Zmorowska Beata

28.Zieja Ireneusz

WYCH. mgr Łyjak Anna


ROK 1991

KLASA VIII

1.    Adamska Magdalena

2.    Bartczak Paweł

3.    Barylska Jolanta

4.    Bielicki Sebastian

5.    Grochowska Alicja

6.    Grochowska Dorota

7.    Jarząbek Grzegorz

8.    Kleinrok Leszek

9.    Kostecka Monika

10.Kozłowski Gabriel

11.Lenartowicz Marcin

12.Leśniewska Maria

13.Łabędzka Dorota

14.Malarz Sebastian

15.Michalak Renata

16.Nowak Edyta

17.Owczarek Andrzej

18.Owczarek Tomasz

19.Pabian Agnieszka

20.Piątek Agnieszka

21.Piniewska Małgorzata

22.Rumieniecki Marek

23.Stolarski Norbert

24.Szwejda Zbigniew

25.Tracz Marek

26.Ułańska Barbara

27.Zawadzka Iwona

WYCH. mgr Mandziuk Ireneusz

 

ROK 1990

KLASA VIII

1.    Adamska Joanna

2.    Brzezińska Agnieszka

3.    Frankowski Przemysław

4.    Glonek Beata

5.    Górna Małgorzata

6.    Kaczmarek Artur

7.    Kafka Ryszard

8.    Klimaszewska Małgorzata

9.    Kowalski Krzysztof

10.Kozłowski Marcin

11.Machlańska Anna

12.Majchrzak Robert

13.Mazur Anita

14.Obiała Anna

15.Ostrowska Mariola

16.Ostrowski Tomasz

17.Piechocka Edyta

18.Piniewski Robert

19.Płachciński Artur

20.Rasiński Andrzej

21.Sobczak Wioletta

22.Stępień Arleta

23.Stróżewski Piotr

24.Styrcula Monika

25.Szałek Marzena

26.Szczecina Artur

27.Szostak Mariusz

28.Ślusarczyk Jarosław

29.Tracz Anna

30.Wasilik Przemysław

31.Wenerowicz Tomasz

32.Wesołowska Anna

33.Żelazny Tomasz

WYCH. mgr Piechocka Grażyna

 

ROK 1989

KLASA VIII

1.    Adamski Adam

2.    Ceglarski Jarosław

3.    Kaczmarek Rafał

4.    Kaźmierczak Jerzy

5.    Kowalska Wanda

6.    Kubacki Grzegorz

7.    Leśniewska Katarzyna

8.    Malarz Monika

9.    Malińska Beata

10.Małuszka Wojciech

11.Mielczarek Tadeusz

12.Paul Edyta

13.Rudnicki Sławomir

14.Rzepecki Paweł

15.Sędzicka Agnieszka

16.Siede Magdalena

17.Skrobański Tomasz

18.Styrcula Katarzyna

19.Sztuba Agnieszka

20.Szwejda Arkadiusz

21.Śliwiak Dariusz

22.Wolter Jerzy

23.Woźniak Izabela

WYCH. mgr Łabędzka Krystna

 

ROK 1988

KLASA VIII

1.    Adamska Dorota

2.    Janicka Marzanna

3.    Jarząbek Andrzej

4.    Kafka Andrzej

5.    Kaźmierczak Krzysztof

6.    Kostecka Elżbieta

7.    Kraus Mariusz

8.    Nowak Jan

9.    Ostrowski Robert

10.Piechocka Izabela

11.Piniewski Krzysztof

12.Piotrowski Arkadiusz

13.Rybacki Jarosław

14.Rzepecka Marzena

15.Sędzicki Marek

16.Skrobańska Patrycja

17.Sonnenberg Radosław

18.Stasiński Mariusz

19.Strzelecki Roman

20.Szałek Aneta

21.Ślusarczyk Krzysztof

22.Wasilik Tomasz

23.Wesołowska Agnieszka

24.Wojtczak Przemysław

25.Zawadzka Beata

26.Zmorowski Jarosław

WYCH. mgr Śpiewanek Mariusz

 

ROK 1987

KLASA VIII

1.    Bartczak Jadwiga

2.    Górny Radosław

3.    Kozoń Agnieszka

4.    Małecka Bożena

5.    Mandziuk Radosław

6.    Mielczarek Jolanta

7.    Myszkowska Marzanna

8.    Poznańska Lucyna

9.    Ralcewicz Norbert

10.Rasińska Wioletta

11.Siuda Agnieszka

12.Stasińska Marzanna

13.Stępień Ewa

14.Strzelecka Anna

15.Szkudlarek Robert

16.Tyl Marzena

17.Wiśniewski Krzysztof

18.Witczak Krzysztof

19.Witkowska Beata

20.Wolter Iwona

21.Zawadzka Anna

22.Zoch Ireneusz

WYCH. mgr Łyjak Anna

 

ROK 1986

KLASA VIII

1.    Barabasz Jerzy

2.    Czerwińska Anna

3.    Grochowski Grzegorz

4.    Kafka Piotr

5.    Kozłowski Bartosz

6.    Mielczarek Agnieszka

7.    Mołdawa Dariusz

8.    Musiał Agnieszka

9.    Myszkowska Jolanta

10.Ostrowski Sylwester

11.Piniewska Alicja

12.Piotrowska Ewa

13.Piwko Marzanna

14.Rybacka Beata

15.Silna Agnieszka

16.Szymańska Daria

17.Ułański Zdzisław

18.Witkowska Maria

19.Witczak Maciej

20.Zmora Ireneusz

21.Żelazny Krzysztof

WYCH. mgr Łabędzka Krystyna

 

 

ROK 1985

KLASA VIII

1.    Bartczak Stanisław

2.    Bielicki Andrzej

3.    Błażykowski Bogdan

4.    Brzytwa Ireneusz

5.    Dzielendziak Jerzy

6.    Janicka Halina

7.    Jakubowski Dariusz

8.    Kaczmarczyk Marzanna

9.    Lenartowicz Mirosław

10.Małuszka Beata

11.Myśków Arnold

12.Nowak Małgorzata

13.Nowik Małgorzata

14.Piwko Jacek

15.Silna Agata

16.Silny Jacek

17.Skowroń Anna

18.Skrobańska Katarzyna

19.Sońta Beata

20.Suska Lilla

21.Ślusarczyk Małgorzata

22.Załucka Beata

23.Zimnik Ireneusz

WYCH. mgr Piechocka Grażyna

 

ROK 1984

KLASA VIII

1.    Adamska Teresa

2.    Bartczak Andrzej

3.    Błażykowska Renata

4.    Frąckowiak Katarzyna

5.    Kaczmarczyk Aleksandra

6.    Kowalska Iwona

7.    Kowalska Małgorzata

8.    Langa Zdzisław

9.    Motyl Dorota

10.Ostrowska Dorota

11.Ostrowska Bożena

12.Popławski Andrzej

13.Rąblewska Grażyna

14.Szlanta Jolanta

15.Sztuba Dorota

16.Szulczewska Liliana

17.Zmora Grażyna

18.Zoch Iwona

WYCH. mgr Piechocka Grażyna

 

ROK 1983

KLASA VIII

1.    Adamski Grzegorz

2.    Białkowski Robert

3.    Daniłow Dariusz

4.    Kaczmarek Anna

5.    Konaszewski Dariusz

6.    Liszkiewicz Włodzimierz

7.    Łazor Robert

8.    Mazur Grzegorz

9.    Stankiewicz Jolanta

10.Tomaszewska Dorota

11.Wasilik Robert

12.Witkowska Teresa

 

ROK 1982

KLASA VIII

1.    Adamski Krzysztof

2.    Adamski Wojciech

3.    Boruta Mieczysław

4.    Czerwińska Renata

5.    Frątczak Agnieszka

6.    Janicka Małgorzata

7.    Jarząbek Rafał

8.    Kleinrok Dariusz

9.    Klimas Czesław

10.Klincewicz Beata

11.Klincewicz Zenon

12.Lehmann Jacek

13.Ostrowska Iwona

14.Pawlak Jadwiga

15.Pietrzak Ewa

16.Siuda Bożena

17.Szkudlarek Iwona

18.Sztuba Andrzej

19.Sztuba Krzysztof

20.Szymański Ryszard

21.Wiśniewska Ewa

22.Witkowska Ryszarda

23.Wowczko Jarosław

24.Wowczko Jarosława

25.Woźniak Dariusz

26.Zmudziński Zbigniew

27.Zoch Dorota

WYCH. mgr Łabędzka Krystyna

 

ROK 1981

KLASA VIII

1.    Błażykowski Waldemar

2.    Głos Robert

3.    Jarząbek Honorata

4.    Kaźmierczak Marek

5.    Kozłowski Rafał

6.    Kowalski Mirosław

7.    Leśniewska Danuta

8.    Łabędzka Katarzyna

9.    Małecki Robert

10.Mucharzewska Halina

11.Nuszkiewicz Andrzej

12.Nuszkiewicz Arkadiusz

13.Pawlik Jolanta

14.Pietrzak Marek

15.Redziak Renata

16.Siuda Zdzisław

17.Szkudlarek Wiesław

18.Tomaszewska Renata

19.Wesołowski Jacek

20.Witkowska Ewa

21.Witkowska Grażyna

WYCH. Szlanta Helena

 

ROK 1980

KLASA VIII

1.    Ceglarska Mariola

2.    Czerwiński Roman

3.    Dzielendziak Marek

4.    Drozd Barbara

5.    Dylewska Elżbieta

6.    Grabowski Dariusz

7.    Jakubowski Jerzy

8.    Kafka Stanisław

9.    Łyjak Jan

10.Małecka Jolanta

11.Mąkosza Zbigniew

12.Ostrowska Krystyna

13.Pawlak Genowefa

14.Partyka Mirosław

15.Piotrowski Zdzisław

16.Rygalski Mariusz

17.Stankiewicz Dariusz

18.Wolter Ryszard

19.Woźniak Elżbieta

20.Zawadzka Halina

WYCH. Pasiciel Tadeusz

 

ROK 1979

KLASA VIII

1.    Boruta Ryszard

2.    Brzytwa Janusz

3.    Ceglarski Krzysztof

4.    Frąckowiak Krystyna

5.    Jakubowski Krzysztof

6.    Jaśkowiak Ewa

7.    Kaczmarek Bogdan

8.    Klincewicz Mirosława

9.    Kowalski Andrzej

10.Kozłowski Wojciech

11.Lehmann Grażyna

12.Leśniewska Małgorzata

13.Machowski Tadeusz

14.Małecki Waldemar

15.Mucharzewski Władysław

16.Ostrowska Halina

17.Pawlak Henryk

18.Popławski Aleksander

19.Siczek Małgorzata

20.Siuda Jolanta

21.Stolarski Dariusz

22.Szałek Barbara

23.Szymański Dariusz

24.Witczak Arkadiusz

WYCH. Kleinrok Zbigniew

 

ROK 1978

KLASA VIII

1.    Antkowiak Barbara

2.    Bączkowski Marek

3.    Bogucki Maciej

4.    Frątczak Zdzisław

5.    Gałdyn Dariusz

6.    Grześkowiak Jarosław

7.    Halczak Lucyna

8.    Kowalski Zbigniew

9.    Kozłowska Beata

10.Kuziak Mirosław

11.Klincewicz Krzysztof

12.Leśniewska Krystyna

13.Nita Ewa

14.Piotrowski Ryszard

15.Potocka Mariola

16.Pokrzewnicki Waldemar

17.Ograbek Małgorzata

18.Stercula Ewa

19.Zawadzka Danuta

20.Zawadzka Elżbieta

21.Ziętek Bożena

WYCH. Kleinrok Zbigniew

 

ROK 1977

KLASA VIII

1.    Benedyk Halina

2.    Błażykowska Danuta

3.    Cycoń Krzysztof

4.    Dylewski Bogusław

5.    Figiel Bogdan

6.    Giszter Marlena

7.    Jakubowska Małgorzata

8.    Jakubowski Zbigniew

9.    Jaworski Zdzisław

10.Kafka Elżbieta

11.Kaźmierczak Jan

12.Kiryluk Paweł

13.Kleinrok Halina

14.Kowalska Dorota

15.Koźluk Anna

16.Langa Teresa

17.Lewandowski Zenon

18.Małecki Krzysztof

19.Mandziuk Zenon

20.Marks Mirosław

21.Milner Wiesława

22.Ostrowska Grażyna

23.Pacholczyk Jadwiga

24.Pawlak Halina

25.Popławski Ryszard

26.Próchniak Andrzej

27.Rąblewski Jan

28.Rudnicka Krystyna

29.Siczek Zdzisław

30.Ślusarczyk Krystyna

31.Waszak Jan

32.Wesołowski Dariusz

33.Wiśniewski Mirosław

34.Załucka Mariola

35.Złotorzycka Elżbieta

WYCH. Kleinrok Zbigniew

 

ROK 1976

KLASA VIII

1.    Banasiak Krystyna

2.    Białkowski Artur

3.    Chatłas Zofia

4.    Dudek Danuta

5.    Frąckowiak Leokadia

6.    Grześkowiak Eugieniusz

7.    Jakubowski Zenon

8.    Jaworska Barbara

9.    Kiryluk Iwona

10.Klincewicz Leszek

11.Kowalska Barbara

12.Kubyszek Eugieniusz

13.Małecki Janusz

14.Mąkosza Barbara

15.Michalska Władysława

16.Milner Grzegorz

17.Milner Marek

18.Miszczyk Mirosława

19.Olszewska Jolanta

20.Pacholczyk Ewa

21.Pietrzak Elżbieta

22.Piotrowska Dorota

23.Potocki Andrzej

24.Rybak Waldemar

25.Rygalski Zdzisław

26.Ślizowska Krystyna

27.Walczak Kazimierz

28.Woźniak Piotr

29.Woźniak Zofia

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1975

KLASA VIII

1.    Antkowiak Andrzej

2.    Bączkowska Ewa

3.    Bochenek Jan

4.    Brzytwa Leszek

5.    Frąckowiak Władysław

6.    Gajda Zygmunt

7.    Idczak Elżbieta

8.    Kafka Alicja

9.    Kowalska Irena

10.Langa Bogdan

11.Lehmann Dorota

12.Łazor Maria

13.Małecka Ewa

14.Mierzejewska Barbara

15.Musiał Elżbieta

16.Nita Arkadiusz

17.Ograbek Krystyna

18.Pawlak Bogusław

19.Piętek Ignacy

20.Piotrowska Alicja

21.Sprawka Walenty

22.Stercula Grażyna

23.Studniarz Arleta

24.Szostak Andrzej

25.Szulczewska Leokadia

26.Witczak Jolanta

27.Witkowska Irena

28.Wowczko Włodzimierz

29.Woźniak Marek

30.Zawadzki Krzysztof

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1974

KLASA VIIIA

1.    Benedyk Władysław

2.    Bielicki Piotr

3.    Bogucka Urszula

4.    Branecka Elżbieta

5.    Golec Ryszard

6.    Grabowski Ryszard

7.    Grzelak Urszula

8.    Jaworska Elżbieta

9.    Kafka Jan

10.Krok Piotr

11.Lehmann Jolanta

12.Mąkosza Bogdan

13.Miszczyk Józef

14.Ograbek Józef

15.Olkiewicz Maria

16.Partyka Piotr

17.Pawlak Krystyna

18.Pokrzewnicka Ewa

19.Potocki Jan

20.Sondej Henryk

21.Szymańska Wiesława

22.Ślizowski Ryszard

23.Wiatrak Tadeusz

24.Wierdak Krystyna

WYCH. Pasiciel Tadeusz

 

KLASA VIIIB

1.    Błażykowska Bożena

2.    Figiel Maria

3.    Feliś Włodzimierz

4.    Jaworska Ewa

5.    Lesiewicz Teresa

6.    Kuziak Roman

7.    Łazor Józef

8.    Łyjak Anna

9.    Młynek Tadeusz

10.Nowakowski Jan

11.Partyka Andrzej

12.Piętek Bogumiła

13.Próchniak Ryszard

14.Rygalska Wiesława

15.Stolarski Zenon

16.Szram Ewa

17.Walczak Ewa

18.Wiśniewska Krystyna

19.Wiśniewski Zdzisław

20.Woronik Andrzej

21.Woronik Stanisław

22.Woźniak Irena

WYCH. mgr Świerszcz Antoni

 

ROK 1973

KLASA VIII

1.    Bartczak Krystyna

2.    Białkowski Stanisław

3.    Bielicka Halina

4.    Branecki Kazimierz

5.    Bogdała Rafał

6.    Borecka Jadwiga

7.    Daniłow Maria

8.    Grzeszak Alina

9.    Idczak Ewa

10.Jaworska Jadwiga

11.Kandalska Grażyna

12.Kołodziejczak Janusz

13.Kowalska Krystyna

14.Kuc Tadeusz

15.Mandziuk Ireneusz

16.Pasiciel Elżbieta

17.Redziak Waldemar

18.Silna Maria

19.Stolarska Alina

20.Szulczewski Henryk

21.Tycz Tadeusz

22.Wowczko Jan

23.Woźniak Eugeniusz

24.Woźniak Piotr

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1972

KLASA VIIIA

1.    Antkowiak Kazimierz

2.    Banasiak Elżbieta

3.    Baraniuk Zofia

4.    Baranowska Rozalia

5.    Gałązewska Genowefa

6.    Gdynia Maria

7.    Koźluk Janina

8.    Leszkowicz Jan

9.    Mierzejewski Eugeniusz

10.Młynek Teresa

11.Musiał Grażyna

12.Musiał Marek

13.Owczarek Jan

14.Pasiciel Teresa

15.Piętek Alicja

16.Silna Urszula

17.Stolarski Eugeniusz

18.Szulczewski Stanisław

19.Tycz Wanda

20.Waszak Danuta

21.Węsiora Maria

22.Witkowska Genowefa

23.Witkowska Maria

24.Wowczko Stefania

WYCH. Głos Halina

 

KLASA VIIIB

1.    Banasiak Grażyna

2.    Celejewska Danuta

3.    Dylewska Wanda

4.    Frątczak Marek

5.    Jarząbek Roman

6.    Kucz Mirosław

7.    Lisiecki Wiesław

8.    Lesiewicz Ryszard

9.    Małecki Wacław

10.Milner Józef

11.Miszczyk Edward

12.Piwko Stanisław

13.Rasińska Grażyna

14.Rybacka Danuta

15.Rygalski Tadeusz

16.Stankiewicz Zofia

17.Stefańska Ewa

18.Ślizowska Irena

19.Wolter Jan

WYCH. mgr Świerszcz Antoni

 

ROK 1971

KLASA VIIIA

1.    Banasiak Marek

2.    Bartczak Zofia

3.    Benedyk Jan

4.    Bogucki Marek

5.    Borecka Krystyna

6.    Boruta Marek

7.    Dylewski Jan

8.    Jakubowska Teresa

9.    Kaczmarek Leszek

10.Krok Maria

11.Małecki Bogdan

12.Mierzejewski Marian

13.Miszczyk Monika

14.Pokrzewnicka Elżbieta

15.Ślusarczyk Emil

16.Ślusarczyk Jan

17.Smaruj Kazimierz

18.Szałek Maria

19.Szulczewski Edward

20.Szymańska Jadwiga

21.Woźniak Teresa

22.Żwerełło Szymon

WYCH. mgr Świerszcz Antoni

 

KLASA VIIIB

1.    Benedyk Bronisław

2.    Bezkorowajny Jan

3.    Cycoń Władysław

4.    Frankowski Eugeniusz

5.    Jarząbek Lilia

6.    Jarząbek Czesława

7.    Juryszczak Irena

8.    Kaznowska Elżbieta

9.    Liszkiewicz Marianna

10.Łazor Mieczysław

11.Łukasiewicz Henryk

12.Matuszak Władysław

13.Nita Alina

14.Partyka Maria

15.Partyka Anna

16.Próchniak Danuta

17.Rygalski Krzysztof

18.Silna Bogusława

19.Stankiewicz Danuta

20.Stasińska Grażyna

21.Wiśniewska Krystyna

22.Woźniak Adam

23.Woźniak Józef

24.Załucki Zenon

WYCH. mgr Godlewska Józefa

 

ROK 1970

KLASA VIIIA

1.    Antkowiak Marianna

2.    Branecka Łucja

3.    Feliś Anna

4.    Herian Ryszard

5.    Jaśkowiak Urszula

6.    Klincewicz Teresa

7.    Kubyszek Elżbieta

8.    Kumiszcza Jan

9.    Łyjak Teresa

10.Malec Ewa

11.Mandziuk Lech

12.Michalak Joanna

13.Owczarek Jadwiga

14.Partyka Maria

15.Płachcińska Renata

16.Pokrzewnicka Irena

17.Pyżynski Ryszard

18.Ślusarczyk Ilona

19.Studniarz Ewa

20.Szulczewska Elżbieta

21.Szulczewska Teresa

22.Tycz Kazimiera

23.Wawrzyniak Alicja

24.Woźniak Mariann

25.Wowczko Anna

26.Wróblewska Justyna

27.Żelazny Paweł

WYCH. Piotrowicz Rajmund

 

KLASA VIIIB

1.    Bochenek Władysław

2.    Bogucki Zbigniew

3.    Dudra Piotr

4.    Gałązewski Edmund

5.    Grabowski Zbigniew

6.    Jakubowski Bernard

7.    Jaworski Andrzej

8.    Jaworski Jerzy

9.    Kaczmarczyk Bogusław

10.Koźluk Krystyna

11.Machlański Tadeusz

12.Majchrzak Ewaryst

13.Olkiewicz Zofia

14.Rybak Grażyna

15.Sroka Kazimierz

16.Szram Czesława

17.Witczak Teresa

18.Woźniak Zbigniew

19.Ślizowski Tadeusz

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1969

KLASA VIII

1.    Banasiak Jadwiga

2.    Banasiak Stanisław

3.    Banasiak Wanda

4.    Baranowska Stanisława

5.    Cholewa Krystyna

6.    Cycoń Eugeniusz

7.    Daniłow Teresa

8.    Feliś Janina

9.    Frankowski Lech

10.Giszter Wiesława

11.Juryszczak Władysław

12.Kafka Krystyna

13.Kołodziejczak Barbara

14.Kozoń Elżbieta

15.Król Jadwiga

16.Łazor Halina

17.Maniukiewicz Janina

18.Marcinkowska Halina

19.Milner Tadeusz

20.Motyl Danuta

21.Olkiewicz Zdzisław

22.Ostas Elżbieta

23.Próchniak Halina

24.Portka Lilianna

25.Rudnicki Zbigniew

26.Rybacka Alina

27.Stankiewicz Teresa

28.Stolarska Barbara

29.Stolarski Władysław

30.Szostak Czesława

31.Więcek Grażyna

32.Witczak Bożena

33.Woźniak Maria

34.Ułański Władysław

35.Żurawska Teresa

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1968

KLASA VIII

1.    Baczyńska Urszula

2.    Banasiak Kazimierz

3.    Baranowska Halina

4.    Bednarek Mieczysław

5.    Begej Urszula

6.    Dudek Halina

7.    Frankowski Grzegorz

8.    Frątczak Maria

9.    Gałdyn Bożena

10.Gawdziński Adam

11.Grabowski Marian

12.Jarząbek Gabriela

13.Koźluk Zofia

14.Król Jerzy

15.Kubyszek Irena

16.Kucz Emilia

17.Kuziak Anna

18.Marcinkowski Jan

19.Ostrowska Danuta

20.Ostrowska Marianna

21.Piwko Bogdan

22.Płachciński Ryszard

23.Spasiuk Janusz

24.Stefańska Mirosława

25.Stolarski Jerzy

26.Topolska Teresa

27.Tymochowicz Grażyna

28.Wawrzyniak Zdzisław

29.Witczak Urszula

30.Witkowska Zofia

31.Woźniak Zygmunt

WYCH. Kleinrok Zbigniew

 

ROK1967

KLASA VIII

1.    Baran Mirosława

2.    Baraniuk Elżbieta

3.    Cycoń Wiera

4.    Dudra Irena

5.    Figiel Halina

6.    Grabowska Halina

7.    Kaczmarczyk Mirosława

8.    Klimaszewski Wojciech

9.    Kowalski Franciszek

10.Malec Mariann

11.Marcinkowski Stanisław

12.Ostas Krzysztof

13.Owczarek Henryka

14.Próchniak Teresa

15.Sztuba Stefan

16.Witczak Elżbieta

17.Wowczko Ryszard

18.Wowczko Ewa

19.Załucka Aniela

WYCH. mgr Kryczyński Selim

 

ROK 1965

KLASA VIIA

1.    Banasiak Eurelia

2.    Dudek Łucja

3.    Frankowska Wiesława

4.    Jagiełka Henryk

5.    Jaśkowiak Maria

6.    Klimaszewski Bogumił

7.    Kozłowski Roman

8.    Kaczmarczyk Zdzisław

9.    Lesiewicz Zofia

10.Milner Teresa

11.Machlańska Barbara

12.Machlańska Ewa

13.Marcinkowski Alfred

14.Oleksiak Włodzimierz

15.Piec Urszula

16.Pakuła Halina

17.Partyka Marta

18.Rudnicki Tadeusz

19.Stolarska Danuta

20.Stolarski Tadeusz

21.Szczecina Władysław

22.Tymochowicz Zdzisław

23.Wawrzyniak Jerzy

24.Witkowska Maria

25.Żelazna Danuta

26.Żurawski Piotr

WYCH. Pasiciel Tadeusz

 

KLASA VIIB

1.    Bielicki Edward

2.    Dudek Stanisław

3.    Dylewski Józef

4.    Dziubina Jan

5.    Gawdzińska Halina

6.    Głos Stefan

7.    Głos Halina

8.    Godon Marek

9.    Gnutek Jan

10.Kafka Romana

11.Kołodziejczak Zdzisław

12.Koźluk Edmund

13.Liszkiewicz Teresa

14.Lizurek Krystyna

15.Motyl Krystyna

16.Olkiewicz Halina

17.Spasiuk Mieczysław

18.Stajkowska Alina

19.Sztuba Andrzej

20.Walczak Maria

21.Wesołowski Jan

22.Woźniak Marianna

23.Woźna Gabriela

24.Żurawski Franciszek

WYCH. Sośnicka Maria

 

ROK 1964

Klasa VII

1.    Banasiak Zofia

2.    Baranowska Stanisława

3.    Baraniuk Stanisław

4.    Bednarek Tadeusz

5.    Cieślik Zofia

6.    Cycoń Jan

7.    Cycoń Julian

8.    Dąbrowski Tadeusz

9.    Domański Eugeniusz

10.Feliś Danuta

11.Grabowski Franciszek

12.Jakubowski Stanisław

13.Kaczmarczyk Zenobia

14.Kapelan Urszula

15.Kafka Wacław

16.Kowalewska Krystyna

17.Kozłowski Eugeniusz

18.Owczarek Halina

19.Pakuła Danuta

20.Partyka Helena

21.Piotrowska Teresa

22.Płachcińska Janina

23.Portka Edmund

24.Rybacki Edward

25.Spasiuk Elżbieta

26.Sroka Stanisława

27.Stankiewicz Marian

28.Styrcula Jan

29.Szałek Henryk

30.Szostak Eugeniusz

31.Ślusarczyk Bolesław

32.Rasińska Krystyna

33.Węsiora Teresa

34.Wiatrak Joanna

35.Więcek Zofia

36.Witczak Maria

37.Woźniak Ryszard

38.Woźniak Stanisław

WYCH. Gospodarczyk Franciszek

 

ROK 1963

KLASA VIIA

1.    Dołyńska Eugienia

2.    Gdynia Józef

3.    Jarząbek Henryk

4.    Kaczmarek Jan

5.    Kozłowski Bogusław

6.    Kucz Regina

7.    Kuryło Maria

8.    Lisiecki Jan

9.    Milner Helena

10.Mizgalska Leonarda

11.Myszkowski Mirosław

12.Olkiewicz Jerzy

13.Rydzyk Maria

14.Szostak Helena

15.Ułańska Henryka

16.Witczak Grażyna

17.Woźniak Zofia

18.Szefer Teodor

19.Frątczak Zofia

WYCH. Gospodarczyk Franciszek

 

KLASA VIIB

1.    Begej Bogusław

2.    Frankowski Andrzej

3.    Grabowska Danuta

4.    Głowacki Kazimierz

5.    Gawdzińska Maria

6.    Kafka Bogusław

7.    Kozoń Janusz

8.    Kubeł Janina

9.    Miszczyk Halina

10.Michalak Henryka

11.Rybacka Leokadia

12.Snobkiewicz Wanda

13.Stasińska Mirosława

14.Stolarski Mirosław

15.Szałek Stanisław

16.Szulczewski Andrzej

WYCH. Pasiciel Tadeusz

 

ROK 1962

KLASA VIIA

1.    Adamkiewicz Grażyna

2.    Baczyński Zdzisław

3.    Dudra Anna

4.    Dudek Krystyna

5.    Frankowski Janusz

6.    Juryszczak Jan

7.    Kapelan Jerzy

8.    Kaznowska Anna

9.    Musiał Waldemar

10.Malec Czesława

11.Pabian Tadeusz

12.Rybacka Halina

13.Ślusarczyk Stefan

14.Smolarek Tadeusz

15.Stasiński Stanisław

16.Sztuba Anna

17.Ułański Jerzy

18.Wiatrak Czesława

19.Żurawska Halina

WYCH. Sośnicka Maria

 

KLASA VIIB

1.    Domańska Emilia

2.    Falkowska Teresa

3.    Figiel Danuta

4.    Głos Krystyna

5.    Godon Krystyna

6.    Jakrzewska Janina

7.    Jakubowska Krystyna

8.    Kaczmarczyk Wiesława

9.    Kuziak Maria

10.Leszkowicz Małgorzata

11.Szczecina Jan

12.Płachciński Stanisław

13.Piwko Wiesława

14.Sondej Maria

15.Silny Zygmunt

16.Wesołowski Ryszard

17.Witczak Leokadia

18.Zmora Marian

19.Wowczko Stefania

WYCH. Olszowy Władysław

 

ROK 1961

KlASA VIIA

1.    Baczyńska Danuta

2.    Baraniuk Tadeusz

3.    Bielicka Teresa

4.    Bochenek Helena

5.    Cholewa Ryszard

6.    Głos Irena

7.    Kowalski Marian

8.    Kozłowska Krystyna

9.    Lewandowski Tadeusz

10.Machlański Marian

11.Małyszko Wiesław

12.Mila Wiesława

13.Myszkowski Stanisław

14.Pawlak Ryszard

15.Rasińska Henryka

16.Sondej Halina

17.Stasiński Tadeusz

18.Strzelecka Maria

19.Tyl Teresa

20.Wesołowska Ewa

21.Witczak Barbara

22.Witkowska Zofia

23.Żelazna Barbara

WYCH. Olszowy Władysław

 

KLASA VIIB

1.    Domańska Wanda

2.    Dudek Halina

3.    Dziubina Piotr

4.    Falkowska Zofia

5.    Figiel Kazimiera

6.    Jagiełka Adam

7.    Kaczmarczyk Ryszarda

8.    Kołtuńska Irena

9.    Kozłowski Wojciech

10.Lesiewicz Jan

11.Styrcula Czesława

12.Lisiecki Bronisław

13.Małecki Stanisław

14.Marcinkowska Wiesława

15.Miszczyk Krystyna

16.Otulak Stanisława

17.Partyka Zofia

18.Rybacki Jan

19.Wawrzyniak Irena

20.Wowczko Maria

21.Więcek Ryszard

WYCH. Ryczek Ryszard

 

ROK 1960

KLASA VII

1.    Akacka Krystyna

2.    Dąbrowska Danuta

3.    Domański Tadeusz

4.    Dudra Jan

5.    Fedorowicz Jan

6.    Frankowska Bogumiła

7.    Gębka Krystyna

8.    Głowacki Jerzy

9.    Kania Lucyna

10.Kowalski Józef

11.Leszkowicz Kazimierz

12.Leszkowicz Jerzy

13.Lewandowska Danuta

14.Musiał Alojzy

15.Myszkowska Barbara

16.Nowicka Halina

17.Potocka Leokadia

18.Pyżyńska Jadwiga

19.Skrobański Wacław

20.Ślusarczyk Zbigniew

21.Stankiewicz Mieczysław

22.Stolarski Kazimierz

23.Sztuba Józef

24.Tyl Ryszard

25.Węgiełek Wanda

26.Żwerełło Krystyna

27.Walczak Andrzej

28.Nowicki Stanisław

29.Płachcińska Krystyna

WYCH. Daniszewska Kazimiera

 

ROK 1959

KLASA VII

1.    Banasiak Jan

2.    Bartczak Cycylia

3.    Boruta Jan

4.    Falkowska Halina

5.    Godon Danuta

6.    Głos Barbara

7.    Gnutek Bronisław

8.    Jakrzewski Ryszard

9.    Kaczmarek Barbara

10.Korzeń Jan

11.Kuziak Olga

12.Komarnicka Regina

13.Komarnicka Cecylia

14.Lehmann Zbigniew

15.Malec Irena

16.Michalak Kazimierz

17.Mielczarek Zofia

18.Musiał Eugenia

19.Nowicka Maria

20.Pawlak Zbigniew

21.Piwko Teresa

22.Sobań Jan

23.Ślusarczyk Roman

24.Strzelecka Emilia

25.Szabel Irena

26.Szulczewski Ryszard

27.Wesołowska Maria

28.Zarzyńska Teresa

WYCH. Daniszewska Kazimiera

 

ROK 1958

KLASA VII

1.    Baczyński Jerzy

2.    Banasiak Irena

3.    Bober Mirosława

4.    Bobowska Janina

5.    Grabowski Bogdan

6.    Jurek Józef

7.    Kania Ewa

8.    Kwoka Jan

9.    Mila Zdzisława

10.Lesiewicz Stanisław

11.Leśniewska Mirosława

12.Pietrzak Stanisława

13.Piotrowska Stanisława

14.Rusyniak Szymon

15.Szałek Kazimierz

16.Skrobańska Ewa

17.Ślizowska Krystyna

18.Tamborski Kazimierz

19.Zienko Jan

20.Żelazny Tadeusz

21.Żwerełło Bogumiła

WYCH. Trziszka Zygmunt


ROK 1957

KLASA VII

1.    Celejewski Eugeniusz

2.    Dołyński Michał

3.    Dzieleńdziak Anna

4.    Fedorowicz Maria

5.    Janczak Stefania

6.    Kozajda Zbigniew

7.    Nowicki Zdzisław

8.    Piwko Krystyna

9.    Potocki Mieczysław

10.Piotrowski Zbigniew

11.Skrobański Marek

12.Sroka Kazimiera

13.Stankiewicz Zofia

14.Strzałek Krystyna

15.Strzelecki Stefan

16.Sztuba Stanisław

17.Ślizowska Maria

18.Wawrzyniak Sabina

19.Woźniak Irena

20.Wiśniewski Wiesław

WYCH. Daniszewska Kazimiera

 

ROK 1956

1.    Grabowska Janina

2.    Kaczmarek Jadwiga

3.    Królikowski Władysław

4.    Kraska Ryszard

5.    Kwoka Stefan

6.    Leszkowicz Marian

7.    Rusyniak Ewa

8.    Szkudlarek Anna

9.    Siede Waldemar

10.Wiśniewski Czesław

11.Zienko Edward

WYCH. Szulwic Benedykt

 

ROK 1955

KLASA VII

1.    Adamski Andrzej

2.    Agapow Grażyna

3.    Banak Józef

4.    Gajda Edward

5.    Głos Kazimierz

6.    Godon Tadeusz

7.    Juryszczak Józef

8.    Lehmann Janusz

9.    Małecki Wiesław

10.Pyżyńska Marianna

11.Sędzicka Janina

12.Strzelecki Eliasz

13.Szkudlarek Zygmunt

14.Szlanta Stefania

15.Ślizowska Władysława

16.Wesołowski Andrzej

17.Zawadzki Stanisław

18.Zienko Genowefa

WYCH. Sośnicka Maria

 

ROK 1954

KLASA VII

1.    Adamski Adam

2.    Baranowska Halina

3.    Bednarek Maria

4.    Biber Wanda

5.    Boruta Sabina

6.    Dzielendziak Antoni

7.    Horoszczak Maria

8.    Janczak Maria

9.    Kaznowska Teresa

10.Kubeł Kazimiera

11.Mila Stanisława

12.Moroch Emil

13.Partyka Tomasz

14.Potocki Izydor

15.Stefańska Marianna

16.Strzelecki Sławoj

17.Sroka Zofia

18.Zalewski Zenon

19.Zmora Józef

WYCH. Szulwic Benedykt

 

ROK 1953

KLASA VII

1.    Bartczak Marian

2.    Bober Bogdan

3.    Grabowski Zenon

4.    Horoszczak Julia

5.    Jaśkiewicz Irena

6.    Jaśkiewicz Mieczysław

7.    Kareł Maria

8.    Kleszyk Roman

9.    Kozłowski Andrzej

10.Królikowska Joanna

11.KrzemińskiMieczysław

12.Mila Irena

13.Nowicka Zofia

14.Piguła Teresa

15.Piotrowski Mirosław

16.Potocki Jan

17.Szatanek Regina

WYCH. Pogonowski Bogumił

 

ROK 1952

KLASA VII

1.    Adamska Maria

2.    Kołtuńska Zofia

3.    Kowalska Maria

4.    Kozłowski Ryszard

5.    Królikowska Emilia

6.    Krzemińska Teresa

7.    Kwoka Piotr

8.    Leśniewska Aniela

9.    Liszkiewicz Mirosława

10.Moroch Maria

11.Muszyńska Halina

12.Potocki Piotr

13.Szkudlarek Mieczysław

14.Styrcula Zbigniew

15.Szulecki Zbigniew

16.Wiśniewski Ryszard

17.Zalewski Andrzej

WYCH. Brak danych

 

ROK 1951

KLASA VII

1.    Banasiak Bogumił

2.    Bartczak Henryk

3.    Fronckowiak Stefania

4.    Jagiełowicz Jan

5.    Kwoka Bazyli

6.    Kubeł Halina

7.    Lehmann Zygmunt

8.    Stolarski Władysław

9.    Wesołowski Wojciech

WYCH. Zatońska Maria

 

ROK 1950

KLASA VII

1.    Duda Roman

2.    Dudra Michał

3.    Krzemińska Halina

4.    Lehmann Edmund

5.    Michalczyk Bazyli

6.    Midloch Ferdynad

7.    Nowicki Zenon

8.    Stercula Marian

9.    Suchenek Jan

10.Szczepankiewicz Teresa

11.Zawadzka Krystyna

WYCH. Sadecka Maria


ROK 1949

KLASA VII

1.    Agapow Bogdan

2.    Agapow Lucjan

3.    Antczak Romuald

4.    Banasiak Bronisław

5.    Betka Tadeusz

6.    Cierach Franciszka

7.    Dudra Stefania

8.    Gębka Alina

9.    Kuziak Michał

10.Zawadzki Kazimierz

WYCH. Lichuta Kazimierz

 

ROK 1948

KLASA VII

1.    Cierach Alina

2.    Oziemkowska Maria

3.    Partyka Jan

4.    Partyka Mirosław

5.    Pokrzewnicka Leokadia

6.    Stopa Barbara

7.    Wiśniewski Józef

WYCH. Sadecki Paweł

 

ROK 1947

1.    Karkowski Jerzy

2.    Nowicka Krystyna

3.    Sondej Janina

4.    Wiśniewski Stanisław

5.    Zwoliński Janusz

WYCH. Sadecki Paweł

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

 

Od redakcji......................................................................... 3

Słowo wstępne................................................................... 4

Kalendarium 70 – lecia szkoły w Lipkach Wielkich.......... 6

Wspomnienia.................................................................... 11

Osiągnięcia uczniów......................................................... 28

Sport w naszej szkole....................................................... 51

Kierownicy szkoły............................................................ 66

Dyrektorzy szkoły............................................................ 67

Wykaz nauczycieli zatrudnionych w naszej szkole.......... 73

Lista byłych pracowników administracji i obsługi........... 78

Obecni pracownicy administracji i obsługi....................... 79

Imienny wykaz absolwentów Gimnazjum ...................... 80

Imienny wykaz absolwentów Szkoły Podstawowej........ 90

 

 

 


 

Komitet Organizacyjny

 

Ferdynand Sańko, Ireneusz Mandziuk, Dorota Dębska,
Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor,
Małgorzata Różańska, Stanisław Pietkiewicz, Halina Mazurek, Mariusz Śpiewanek, Radosław Nowak

 

Zespół redakcyjny monografii

 

Ferdynand Sańko, Ireneusz Mandziuk, Dorota Dębska, Anna Kleinrok, Ewa Mandziuk, Jolanta Tyktor, Małgorzata Różańska, Stanisław Pietkiewicz, Halina Mazurek, Ireneusz Brzytwa, Adam Korzeniowski, Marek Batóg

 

Korekta

Dorota Dębska, Stanisław Pietkiewicz, Anna Kleinrok, Halina Mazurek, Małgorzata Różańska

Skład komputerowy i opracowanie graficzne

Stanisław Pietkiewicz

 

 

Zdjęcia pochodzą z kronik oraz ze zbiorów prywatnych pracowników i uczniów Szkoły.

 Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nakład: 200 egz.

 

ISBN: 978–83–936645–5–9