Galeria

 

Lekcja obywatelska w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim

 

Wielką niespodzianką dla uczniów klas III Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich był wyjazd w dniu 23 maja 2014 r. do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

 

Uczniowie naszego gimnazjum zostali zaproszeni przez Pana Wojewodę Lubuskiego Jerzego Ostroucha na lekcję obywatelską, która została przeprowadzona z okazji 25 rocznicy demokratycznych wyborów 4 czerwca. Głównymi celami lekcji było: przekazanie uczniom informacji na temat kompetencji wojewody lubuskiego, zadań realizowanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i zwiększenie świadomości społecznej w kwestii charakteru pracy administracji publicznej i urzędników Podczas czterech godzin zajęć przybliżono uczniom sposoby funkcjonowania urzędów państwowych i samorządowych.  Dużym wydarzeniem dla młodzieży było spotkanie z Panem Wojewodą Jerzym Ostrouchem.  Uczniowie bezpośrednio mogli porozmawiać z najważniejszym przedstawicielem rządu w województwie. Wojewoda przedstawił problemy dotyczące naszego regionu, tematyki ostatniej wizyty Premiera Donalda Tuska na Ziemi Lubuskiej oraz zainteresował się sprawami gmin, z których pochodzą uczniowie. To spotkanie zrobiło na młodzieży duże wrażenie. Przecież osobista rozmowa z wojewodą nie zdarza się często.

 

Jako, że była to aktywna lekcja, młodzież miała możliwość obejrzenia najciekawszych miejsc w Urzędzie Wojewódzkim, zwykle niedostępnych dla klientów, w których odbywają się najistotniejsze spotkania i obrady oraz zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszego województwa. Były to sale spotkań wojewody i jego urzędników, pomieszczenia Wojewódzkiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz wydziału paszportowego.

 

Duże zainteresowanie gimnazjalistów wzbudziła pogadanka przeprowadzona przez funkcjonariusza Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji kom. Piotra Wiśniewskiego na temat cyberprzemocy, czyli stosowania przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu, narzędzi typu elektronicznego takich jak:  SMS,  e-mail, fora dyskusyjne, portale społecznościowe i inne. Z wydziałów Urzędu Wojewódzkiego, które zwiedzili uczniowie duże zainteresowanie wzbudziły pomieszczenia Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Młodzież zapoznała się obsługą numeru alarmowego 112, co przyczyni się do jego promocji.

 

Lekcja obywatelska w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spełniła funkcję dydaktyczną i wychowawczą. Uczniowie szczegółowo poznali działalność administracji rządowej w województwie lubuskim. Mogli bezpośrednio poznać pracę urzędników Urzędu Wojewódzkiego. Ważnym elementem tej lekcji było kształtowanie wśród młodzieży szacunku do instytucji państwa i przestrzeganie prawa oraz zasad współżycia społecznego.

 

W tym miejscu pragnę podziękować Panu Wojewodzie za zaproszenie uczniów z Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich na tą interesującą lekcję obywatelską. W imieniu młodzieży i własnym dziękuję serdecznie pracownikom Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  za duże zaangażowanie w przekazywaniu informacji  i miłą atmosferę w czasie naszego pobytu.

 

mgr Mariusz Śpiewanek

nauczyciel w Gimnazjum nr 2 w Lipkach Wielkich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną