Galeria

 

DRZEWO WOLNOŚCI

 

W dniu 24.10.2014 w szkole  odbył się apel poświęcony 25 rocznicy uzyskania pełni swobód demokratycznych i wolności przez obywateli naszego kraju. Apel poprowadził dyrektor szkoły pan Ferdynand Sańko, natomiast krótki zarys zdarzeń,  jakie poprzedziły przemiany ustrojowe, przedstawił  nauczyciel historii pan  Mariusz Śpiewanek. Apel zakończył się wspólnym posadzeniem przez nauczycieli i uczniów pamiątkowego drzewa  -  wiśni japońskiej, którą podarował szkole pan  Paweł Kalarus właściciel szkółki drzew i krzewów „Wrzos”. Drzewko ma przypominać o poświęceniu, wysiłkach i ofiarach wielu pokoleń, jakie towarzyszyły odzyskaniu  podstawowych swobód obywatelskich. Posadzone drzewo nosi nazwę „Drzewa Wolności”.

Tekst i zdjęcia: A. Korzeniowski

 

 

 

Powrót na stronę główną