Galeria

 

Wojewoda Lubuska w Lipkach Wielkich

 

Z inicjatywy radnego Rady Powiatu Gorzowskiego, nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich p. Mariusza Śpiewanka w dniu 13 kwietnia 2015 r. przed remizą strażacką odbyło się wręczenie nowoczesnego sprzętu przeciwpożarowego druhom strażakom z miejscowej OSP.

Wręczenia sprzętu dokonali Wojewoda Lubuska p. Katarzyna Osos oraz Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Hubert Harasimowicz.

W uroczystości udział wzięli:

- Senator RP p. Helena Hatka

- Wójt Gminy Santok p. Józef Ludniewski

- Wicestarosta Powiatu Gorzowskiego p. Marcin Cyganiak

- Przewodniczący Rady Gminy Santok p. Andrzej Szymczak

- Doradca Wojewody ds. bezpieczeństwa p. Jarosław Śliwiński

- Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego p. Bogusław Bielawski

- Z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich p. Ireneusz Mandziuk

Ważnym elementem tego spotkania było wręczenie przez Wojewodę Lubuską flag biało-czerwonych druhom strażakom, z-cy dyrektora i uczniom Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich. Było to związane z obchodzeniem w Polsce w dniu 2 maja Święta Flagi RP.

Zwracamy się z apelem o wywieszenie w dniu 2 maja w naszych miejscowościach flag biało-czerwonych. Bądźmy patriotami!

 

Zdjęcia: Stanisław Pietkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną