Międzynarodowa wymiana uczniów w Lipkach Wielkich

 

W dniach od 05.10.2015 r. do 07.10.2015 r. w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich odbywał się projekt polsko-niemieckiej wymiany uczniów. Łącznie w projekcie udział brało 30 uczniów wraz z opiekunami: 15 uczniów ze szkoły partnerskiej w Bad Freienwalde wraz z panią dyrektor Kristiną Doerschel oraz nauczycielem Andreasem Axmannem oraz 15 uczniów ze szkoły w Lipkach Wielkich wraz z panem dyrektorem Ferdynandem Sańko oraz Moniką Jankowską i Radosławem Nowakiem. Projekt został dofinansowany przez „Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży” (PNWM). Projektem kierował Radosław Nowak. W skład zespołu organizacyjnego wchodzili: dyrektor Z.S. pan Ferdynand Sańko, pani Monika Jankowska oraz nauczyciele Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich, którzy włączyli się w pomoc podczas organizacji: pani Dorota Dębska, pani Jolanta Tyktor, pani Małgorzata Różańska, pani Luiza Włosińska, pani Halina Mazurek, pani Agnieszka Papciak, pani Ewa Mandziuk, pan Ireneusz Mandziuk, pan Marek Batóg, pan Krzysztof Celejewski, pan Mariusz Śpiewanek. Dużą pomoc okazały nam również panie z naszej szkolnej kuchni, które przygotowywały pyszne posiłki.

W pierwszym dniu naszego spotkania uczniowie poznali się, wspólnie zjedli obiad oraz uczestniczyli w polskich lekcjach. Doskonale przygotowane gry i zabawy sportowe w hali Zespołu Szkół w Lipach Wielkich zintegrowały uczniów. Kolejnym punktem były warsztaty pt.: Co w belkach piszczy? przeprowadzone w „Spichlerzu” w Gorzowie Wielkopolskim.

Drugi dzień naszego spotkania rozpoczęliśmy spotkaniem u Wójta Gminy Santok pana Józefa Ludniewskiego. Pan Wójt powitał przybyłych uczniów w sali konferencyjnej i rozdał każdemu uczniowi pamiątkowe publikacja książkowe: Santok wczoraj i dziś. Uczniowie mieli również okazję poznania historii pięknej miejscowości Santok. Przeprawa promowa przez rzekę Wartę na teren starego grodziska była wielką atrakcją dla uczniów. Uczestniczy projektu zwiedzili również Muzeum w Santoku, które przybliżyło im historię starego grodu oraz miejscowości. Ciekawym okazało się również spotkanie z panem Jerzym Gąsiorkiem – artystą plastykiem oraz poetą a także właścicielem pięknej i zabytkowej wieży widokowej, z której można było podziwiać piękną dolinę Noteci i Warty. Po powrocie do szkoły odbyło się ognisko integracyjne dla uczestników projektu. Wieczorem wszyscy bawili się podczas dyskoteki połączonej z „otrzęsinami” klas I gimnazjum.

Trzeciego dnia naszego projektu udaliśmy się do Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszym punktem tego dnia była rekreacja na basenie „Słowianka”. Była to doskonała możliwość wspólnej integracji. Następnie udaliśmy się na zwiedzanie dosłownie prawie całego miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Z wieży katedralnej uczniowie podziwiali piękną panoramę miasta. Ostatnim punktem tego dnia były zakupy w Nova Park. Po powrocie do szkoły nadszedł czas pożegnania. Strona niemiecka dziękowała nam za doskonale przygotowane 3 dni projektu. Uczniowie żegnali się z sobą wyrażając nadzieję na kolejne spotkanie podczas podobnego projektu w ramach rewizyty w Niemczech.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować uczniom z Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich oraz Rodzicom za pomoc oraz wsparcie naszych działań. Podziękowania kierujemy do:

Państwa Ambrosius

Państwa Bielickich

Państwa Błach

Państwa Cieślak

Państwa Grzegorczyk

Państwa Kowalewskich

Państwa Małeckich

Państwa Miszczyk

Państwa Myśków

Państwa Oraczewskich

Państwa Siede

Państwa Skrobańskich

Państwa Szwejda

Państwa Suiker

Państwa Ułańskich

 

 

Zdjęcia: Radosław Nowak

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną