70-lecie powrotu Ziem Zachodnich do Polski w Lipkach Wielkich

W dniu 6 listopada 2015 r. w Zespole Szkół odbyła się uroczystość szkolna z okazji 70-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Polski.

Uroczystość pod kierunkiem nauczyciela historii Mariusza Śpiewanka przygotowały uczennice Patrycja Sikora, Sylwia Ułańska, Sara Miszczyk i Nikola Śmigielska. Uczennice przedstawiły referaty na temat historii gmin Santok i Drezdenko. Nauczyciel Mariusz Śpiewanek wygłosił prelekcję na temat historii powrotu Ziem Zachodnich do Polski.

Zaproszonym gościem był pan Marek Skrobański, który opowiedział uczniom dzieje Lipek Wielkich po 1945 r. Pan Marek Skrobański był wraz ze swoją rodziną jednym z pierwszych mieszkańców Lipek Wielkich.

Dyrektor szkoły pan Ferdynand Sańko powitał kierownika Gminnego Zespołu Oświaty pana Józefa Kowalickiego obecnego na uroczystości. Następnie dyrektor wręczył uczniom biorącym udział w Debacie Oxfordzkiej o samorządzie lokalnym nagrody ufundowane przez Akademię Debat Szkolnych. Uczniów przygotował do debaty Mariusz Śpiewanek, nauczyciel wos-u.

Następnie uczniowie i zaproszeni goście posadzili drzewko upamiętniające dzisiejszą uroczystość. Drzewko zostało nazwane „Drzewkiem Pojednania”.


Tekst: Mariusz Śpiewanek

Zdjęcia: Stanisław Pietkiewicz

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Powrót na stronę główną