Ciąg dalszy wychowania patriotycznego w Zespole Szkół W lipkach Wielkich

97 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniu 6 listopada 2015 r. w Zespole Szkół odbyła się uroczystość szkolna z okazji 70-lecia powrotu Ziem Zachodnich do Polski. Posadzone z tej okazji drzewko zostało nazwane przez uczniów „Drzewkiem Pojednania”, Po kilku dniach wolnych od nauki uczniowie ponownie rozpoczęli zajęcia dydaktyczne. Najważniejszą sprawą było uczczenie Narodowego Święta Niepodległości, które obchodziliśmy w dniu 11 listopada.

W dniu 13 listopada 2015 r. odbył się apel dla wszystkich uczniów szkoły. Dyrektor szkoły Ferdynand Sańko powitał uczniów na uroczystym apelu i życzył owocnej i żywej lekcji historii. Nauczyciel historii Mariusz Śpiewanek wygłosił prelekcję na temat „Polskie drogi do niepodległości”. Uczniowie klasy IIA gimnazjum przedstawili inscenizację pot. „POLSKA NIEPODLEGŁA”. Miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych m.in. „Roty”, „My Pierwsza Brygada” i „Żeby Polska była Polską”.  Zastępca dyrektora szkoły Ireneusz Mandziuk podziękował wychowawcy i uczniom klasy IIA za występ artystyczny.

Uczniów klasy IIA gimnazjum przygotował wychowawca Mariusz Śpiewanek.

 

Tekst: Mariusz Śpiewanek

Zdjęcia: Stanisław Pietkiewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną