VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

 

21 listopada w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich odbyła się szósta edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego, objętego patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty. W konkursie wzięły udział zaproszone szkoły z trzech powiatów: gorzowskiego, strzelecko – drezdeneckiego oraz międzyrzeckiego. W sumie wystąpiło 63 recytatorów z 19 szkół – 10 szkół podstawowych i 9 gimnazjów. Tegoroczny konkurs poświęcony był twórczości księdza Jana Twardowskiego w setną rocznicę jego urodzin.

 Imprezę otworzyli – dyrektor Zespołu Szkół w Lipkach Wielkich – p. Ferdynand Sańko oraz zastępca Wójta Gminy Santok – p. Bogumił Ciborski. Wśród zaproszonych gości były także: p. Ewa Krzyżanowska z Kuratorium Oświaty, p. Małgorzata Ludniewska reprezentująca Powiat Gorzowski, p. Renata Nowosad reprezentująca Radę Gminy Santok oraz p. Mirosława Porańczyk – sołtys Lipek Wielkich

Konkursowe zmagania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych. Recytacjom przysłuchiwało się jury w składzie:

  Klasy I –III SP

Jury:

Pani Barbara Mąkosza – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Pani Kamila Cierach – Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Pani Małgorzata Protoklitow– Szkoła Podstawowa nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim

Klasy IV- VI SP

Jury:

1.Pani Hanna Ciepiela - Wojewódzki Ośrodek Metodyczny

2.Pani Maria Lewińska – Liceum Ogólnokształcące w Skwierzynie

3.Pan Kamil Bojba- absolwent Gimnazjum w Lipkach Wielkich, laureat wielu konkursów recytatorskich

Gimnazjum

Jury:

Pani Ewa Krzyżanowska – Kuratorium Oświaty

Pani Jolanta Biłas - Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Lipkach Wielkich

Ks. Cezary Kokociński ze Skwierzyny

 

W każdej kategorii wiekowej wyłoniono po trzech laureatów i dwa wyróżnienia. Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

     Klasy I –III SP

     LAUREACI :

1. miejsce: Lena Juszkiewicz – SP w Kłodawie

2. miejsce : Magdalena Wojciechowska – SP w Skwierzynie

     3.miejsce: Jasmine Grębosz – SP w Skwierzynie

WYRÓŻNIENIA

   1. Samanta Rzeszutek – SP w Murzynowie

   2. Zuzanna Misiek – SP w Trzcielu

 

Klasy IV- VI SP

     LAUREACI :

1. miejsce: Konrad Nonn – SP w Skwierzynie

2. miejsce : Hanna Karalus – SP w Goszczanowie

     3.miejsce: Wiktoria Witczak – SP w Santoku

WYRÓŻNIENIA

   1. Filip Dikmajer – SP w Kłodawie

   2. Julia Płonka- SP w Trzcielu

 

Gimnazja 

   LAUREACI :

1. miejsce: Kornelia Pampuchowicz  Gimnazjum w Ściechowie

2. miejsce : Robert Kaczmarek – Gimnazjum w Trzcielu

     3.miejsce: Sara Gaweł – Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

   WYRÓŻNIENIA

   1. Maciej Frąszczak - Gimnazjum nr 1 w Drezdenku

   2. Sara Miszczyk – Gimnazjum w Lipkach Wielkich

           

Laureaci otrzymali cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy – upominki. Atrakcją przygotowaną dla wszystkich obecnych był program artystyczny – występ wokalny uczennicy Ewy Kwaśniewskiej, taniec zespołu Fitness, gra na pianinie w wykonaniu uczennicy Julii Wiśniewskiej oraz przedstawienie szkolnego koła teatralnego, które wystawiło scenkę ,,Na łące’’.

Konkurs dostarczył wszystkim pozytywnych wrażeń, przybliżył postać i twórczość poety Jana Twardowskiego, a także był formą prezentacji uzdolnionych uczniów naszego regionu.

 

Dorota Dębska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na stronę główną